Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Nhạc Việt

From:Truong kimAnh* Le Nguyen
     BUỒN NÀO NHƯ LÁ BAY
http://caonienbachhac.com/nov30buonnaonhulabay.pps
    buon nao
 PPS# 116:      Le Nguyen Dalat  
NhạcvàLời:     Hoàng khai Nhan
Tiếng hát:       Minh Châu