Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Thơ Nhạc

From: SungTruong*BanghoaPhanHoiAiHuuBienHoa
LỜI RU SÓNG VỖ .
Thơ Huynh tam Hoa * nhạc:Nguyễn Hữu Tân  , tiếng hát Diệu Hiền *giọng ngâm Hoài Hương.*Nguyên Nhung thực hien pps
http://caonienbachhac.com/dec1loirusongvo.pps