Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

Em đến thăm anh một chiều mưa

From: Sung Truong * Duc Trinh*V Pham

Sáng tác : To Vu
Tieng hat : Ha Thanh
Hình anh : Lien Nhu
http://caonienbachhac.com/blog/09-0111.pps

Loi hay - y dep va Hoa Lan

From : B. Nguyen *Nhung Nguyen * Vinh Vu

http://caonienbachhac.com/blog/09-0110.pps

Thơ văn cao niên

http://caonienbachhac.com/blog/09-0109.pdf

TONG BIET

From : Sung Truong * Hi Pham* kiettan le

Tho : Tan Da
Nhac : Vo Duc Thu
Hinh anh : Jean Paul Vu
http://caonienbachhac.com/blog/09-0108.pps

Những bức ảnh đặc biệt trong năm 2008

From: Ngocsanpham* quynhphanha

http://caonienbachhac.com/blog/09-0107.pps

Mai tôi đi rồi

From: B. Nguyen * paul van *bichhangvn

Thơ ........... Nguyên Sa
Nhạc.......... Anh Bằng
Tiếng hát... Diễm Liên và Nguyen Khang

http://caonienbachhac.com/blog/09-0106.ppsMUA THU TREN ĐAT PHU TANG

From :Tuyen Van Bui

MUA THU TREN ĐAT PHU TANG
Autumn in Japan
http://caonienbachhac.com/blog/09-0105.pps