Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

VIEN VONG KINH KHONG GIAN HERSCHEL

Tác giả: Epoch Times Staff

Thứ năm, 13 Tháng 5 2010 09:01

The Herschel telescope was launched by the European Space  Commission in May 2009 and the first findings were unveiled  ...

Kính thiên văn Herschel đã được phóng lên bởi Ủy ban Không gian Châu Âu  tháng năm 2009,  và những phát hiện đầu tiên được công bố trong tuần trước. Herschel là kính thiên văn hồng ngoại lớn nhất, nhiều lần lớn hơn các kính viễn vọng Hubble. Những khám phá đầu tiên được thực hiện bằng cách sử dụng kính thiên văn Herschel đã cho các nhà khoa học một điểm thuận lợi mới giúp họ biết cách các ngôi sao được tạo ra.
Một phát hiện chính được thực hiện qua việc sử dụng kính thiên văn Herschel là bong bóng khí RCW 120, cho thấy sự ra đời của một ngôi sao lớn, tám đến mười lần lớn hơn mặt trời. Các nhà khoa học ESA không thể tưởng tượng được một ngôi sao có kích thước này.