Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

LÀN SÓNG BÀI TRUNG QUỐC Ở MÔNG CỔ

Làn sóng bài Trung Quốc ở Mông Cổ

clip_image001
Hồng Nga viết từ Ulaan Baatar, Mông Cổ
clip_image002
Bài hát của ban nhạc 4 Zug được khá nhiều người Mông Cổ biết đến mang tựa đề Buu Davar Khujaa Naraa (tạm dịch 'Bọn Tàu đừng đi quá giới hạn!') có những câu như thế này:
Đọc tiếp : Xin bấm
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/09/100911_mongolia_antichina.shtml

Tài liệu về Mông Cổ
Mongolian Song - Zurhnii Erel http://www.youtube.com/watch?v=P3rssdbYGpw&feature=related
Mongolian / Tuvinian wrestling http://www.youtube.com/watch?v=0wB6WISba5M