Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU

Tấm lòng người Việt ở Đài Loan dành cho Cồn Dầu

Thanh Trúc, phóng viên RFA 2010-09-01
Hôm Chúa Nhật vừa qua, Cộng Đoàn Công Giáo của các công nhân lao động Việt tại Tân Trúc, Đài Loan, tổ chức buổi lễ cầu nguyện đồng thời quyên góp một số hiện kim để có thể giúp đỡ phần nào cho hơn ba mươi giáo dân Cồn Dầu đang lánh nạn ở Thái Lan.
CONGNHAN VIET DAI LOAN GIUP CON DAU
Photo courtesy of vieclamvietnam.gov.vn
Công nhân Nghệ An lên đường sang Đài Loan xuất khẩu lao động năm 2009.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/viet-workers-in-taiwan-help-con-dau-defectors-in-thailand-TT%20-09012010160947.html