Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Nhờ thông báo thân nhân

From: AMFSV-BMH *SungTruong

Đại tá NGUYỄN MẠNH TƯỜNG, Cựu Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 5 Bộ Binh,hiện đang trong tính trạng hôn mê tại Bịnh Viện San Jose, California.(1)

Được biết Bà Nguyễn Mạnh Tường, đã ly dị Ông, hiện đang sống tại Úc với hai con:con trai là một Bác Sĩ và cô Con gái là một Kỹ Sư Hàng Không...

Xin Quý Vị, Quý NT và CH., đặc biệt đang cư ngụ tại Úc vui lòng giúp tìm kiếm Bà NGUYỄN MẠNH TƯỜNG và hai con, thông báo cho họ biết tình trạng cuả NT Nguyễn Mạnh Tường hiện nay, trước khi quá trể.

Xin Quý vị hết lòng tiếp tay phổ biến, giúp đở,

Chân thành cám ơn.

 

(1)Địa chỉ liên lạc:

Valley Medical Center ,

751 S. Bascom Ave , 

Sanjose , CA , 95128 .

(Phone: 408-885-5000)

Burn Center . Floor 4 . Room # 03

Patient Lastname : Nguyễn