Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

Thiệp Giáng Sinh gửi các tù nhân chính trị và gia đình tại Viêt Nam

thiep giangsinh
Nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ đã phát động chương trình gửi thiệp Giáng Sinh và Năm Mới đến các tù nhân chính trị và gia đình của họ tại Việt Nam.Xin quí bạn chuyễn tiếp( bấm hình bì thư ở đầu trang)
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/christmas-new-year-cards-for-vietnamese-political-prisoners-12242010075700.html