Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Khẩn Báo Chết Người ! Xin Đọc Gấp!!

From: Gia To* Sonca Nguyen *Tang Ngo* mvn40

diane.ford @ dc.gov

Urgent!! Please read!  Khẩn cấp!! Xin vui lòng đọc!

Nếu bạn có người thân hay bạn bè trong nước, xin vui lòng thông báo cho họ về tin tức này!
Tin từ Bệnh viện Gleneagles Hospital(Ampang)
Bảy phụ nữ đã chết sau khi hít vào một mẫu nước hoa miễn phí được gửi qua thư cho họ. Đó là những sản phẩm độc. Nếu bạn nhận được những mẫu miễn phí trong thư như sữa, nước hoa, tã vv hãy liệng bỏ chúng đi ngay.

Chính phủ sợ rằng điều này có thể là một hành động khủng bố.Chính phủ sẽ không công bố qua tin tức, vì không muốn tạo ra hoảng loạn hoặc cung cấp cho những kẻ khủng bố ý tưởng mới.
Gửi bài này cho tất cả bạn bè của bạn và các thành viên trong gia đình.
Diane J. Ford
Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng
Văn phòng Quản lý rủi ro
101 M Street, SW
Washington, DC
(202) 645-3419 (202) 645-3419 (Văn phòng)
Dear All,
If you do have relatives or friends in States, please alert them of this news!!!
Please read.
URGENT News from Gleneagles Hospital
Please spend 1 minute and read on... News from Gleneagles Hospital (Ampang) URGENT !!!!! from Gleneagles Hospital
Seven women have died after inhaling a free perfume sample that was mailed to them.
The product was poisonous. If you receive free samples in the mail such as lotions, perfumes, diapers etc. throw them away.
The government is afraid that this might be another terrorist act.
They will not announce it in the news because they do not want to create panic or give the terrorists new ideas.
Send this to all your friends and family members.
Diane J. Ford
Office of the Chief of Police
Office of Risk Management
101 M Street, SW
Washington, DC
(202) 645-3419  (202) 645-3419 (Office)
http://mc/compose?to=diane.ford@dc.govĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.