Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

3 ĐIỀU TRONG ĐỜI

From : Sung Truong * Truong Le*

Lời hay ý đep

http://caonienbachhac.com/blog/09-0177.pps

LỄ HỘI BRAZIL

From : Do Tran * Quang Duong

BRAZIL FESTIVAL

http://caonienbachhac.com/blog/09-0176.pps

Những bức hình mình ao ước đã chụp đuợc

From : KimAnhTruong * Nga Le

photos I wish I had taken......
những bức hình mình ao ước đã chụp đuợc
http://caonienbachhac.com/blog/09-0175.pps

MƯA CHIỀU MIỀN TRUNG

From :Kim Anh Truong* truc nguyen
MƯA CHIỂU MIỀN TRUNG
Truc Sơn
http://caonienbachhac.com/blog/09-0174.pps

BÀI CA BỊ XÉ

From : Kim Anh Truong* ke viem pham* Dieu Nguyen* thai ha minh

BÀI CA BỊ XÉ
nhac sy Doan Chuan
tiếng hát Ánh Tuyết.

Bài hát BCBXé sau này còn có tên Vàng Phai Mấy Lá, Vĩnh Biệt.
http://caonienbachhac.com/blog/09-0173.pps

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

KIẾP VE VE

From : Sung Truong *hb8171 nguyen

KIẾP VE VE

http://caonienbachhac.com/blog/09-0172.pps

Ve ve sống dưới đất từ 3 năm đến 6 năm . Vào mùa xuân, khoãng giữa tháng sáu ,nó chun ra khỏi mặt đất rồi bò lên cây . Nó đỗi màu sắc như lá cây và bắt đầu lột sác. Thoát sác rồi , nó bắt đầu bay và kêu ve ve để tìm ve cái . Cuộc đời nó chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tuần lễ mà thôi. .

Sau cuộc giao hoan ,ve cái khoét một lỗ trẽn thân cây rồi đẻ nhiều trứng xuống đó.

Trứng nở thành ve con, Ve con lại chui xuống đất ở từ 3 đến 6 năm ...Sau đó chúng cũng lai chui ra khỏi mặt đất..leo lên cây . để .tiếp tục kiếp sống muôn đời của con ve ve

Christian Flament 2007

NOI BUON XA XU

From : Sung Truong *Hi Pham* Kiettan Le

Tieng hat Ngoc Hạ

http://caonienbachhac.com/blog/09-0171.pps

Bông hoa nhỏ mang ý-nghĩa lớn

From : Dinh Nguyen*Thoa T. Lan Trinh * Vinh-Phuc Luu

http://caonienbachhac.com/blog/09-0170.pps

Trời Vẫn Còn Xanh

From : Sung Truong* Vinh Nguyen *Tam Phan

Truyện Nguyên Nhung
http://caonienbachhac.com/blog/09-0169.pps

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009

Con cọp yêu quý của tôi

From : Kim Anh Truong *Tuyen Tran*Quan-Dieu

http://caonienbachhac.com/blog/09-0169.pdf

Những hạt giống cho tâm hồn

From : Sung Truong* Hi Pham*Kiet Le

http://caonienbachhac.com/blog/09-0168.pps

EM DI QUA CHUYEN DO

From : Kim anh Truong

Nhạc Trịnh công Sơn
PPS Trần sĩ Lâm
http://caonienbachhac.com/blog/09-0167.pps

Lời Phật Dạy (Slideshow Nhạc Đại Hàn)

From: Kim anh Truong* Long My Huynh

http://caonienbachhac.com/blog/09-0166.pps

NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM

From : phuong Tran tdpseattle99

NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM
Linh muc An Phong Tran duc Phuong

http://caonienbachhac.com/blog/09-0165.pdf

Nhac chon loc mua thu

From : Sung Truong * Vinh Nguyen* Kinh Nguyen

Nhac chon loc mua thu

Moi quy ban vao website nhac cua
Truong trung hoc Phan thanh Gian Danang.

http://www.ptgdn.com/nhac/nhacthu.htm