Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

Các loại tranh tuyệt đẹp

From : DinhCuc *Toan Lee*ngawesterlund*Stout, Kim H

http://caonienbachhac.com/blog/09-0262.pps


Xiệc

From:Thieu Vu *Morgan Le * AnnPham

Biểu điễn coi quá mê ly
Về nhà bắt chước là đi chầu Trời

A performance on the Russian Bar, recorded for Chinese television at
the Circus Festival of Monte Carlo.

Phim hoạt họa

From : Do Tran * hue do *binh le

Phim hoạt hoạ rất tài tình. Các bạn có thể cùng chơi với các cháu
mỗi khi phải đóng vai MC. (1)

Bấm vào ici đưới đây hình sẽ hiện ra, rồi bấm cây bút vẽ.
Nó sẽ vẽ cho các bạn xem...Thật hết sảy ...

http://www.jacquielawson.com/viewcard.asp?code=1560479383964&source=jl999

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Tài Liệu về Chữ Việt Cổ

From: Kim Anh Truong Huu Le Tran Hung Le

* Người lắng thầm tìm con Chữ Việt Cổ
** Góp ý của g/s Đỗ quang Vinh

http://caonienbachhac.com/blog/09-0243.pdf

Great magics

From : Sinh Do * Sam Nguyen *Thuy Anh Do

Nhà ảo thuật biểu diễn nhanh như chớp- 10 trò ảo thuật trong 5 phút

Life after retirement or Secrets of Life

From : Ngoc san Pham* quynhphanha*Thanh Vu * Can Nguyen

http://caonienbachhac.com/blog/09-0261.pps

Nguyễn An -người VN , kiến trúc sư Tử Cấm Thành Trung Quốc

From : Vinh Mai

Nguyen An-KTS-VN xay Tu Cam Thanh-TQ - p.1/6Nguyen An-KTS-VN xay Tu Cam Thanh-TQ - p.2/6Nguyen An-KTS-VN xay Tu Cam Thanh-TQ - p.3/6Nguyen An-KTS-VN xay Tu Cam Thanh-TQ - p.4/6Nguyen An-KTS-VN xay Tu Cam Thanh-TQ - p.5/6Nguyen An-KTS-VN xay Tu Cam Thanh-TQ - p.6/6

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009

ĐÊM ĐÔNG

From: Sung Truong * Nam Nguyen

http://caonienbachhac.com/blog/09-0260.pps

DOG DANCING

From :Sinh Do* Sam Nguyen* Hong Truong

Những mảnh đời

From : huy nguyen * Hai Tung

Những mảnh đời
Nhac : Hai vi sao - Anh Viet Thu

http://caonienbachhac.com/blog/09-0259.pps

Võ sĩ CUNG LE


Cung Le vs Na Shun (US v/s CHINA)Cung Le - the best martial artist after Bruce LeeVietnamese Pride - Cung Le (He's our Man!)

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

CƯỜI CHÚT CHƠI

From :Ngoc Ai Dang
Conversations
http://caonienbachhac.com/blog/09-0257.pps

From : Viet Do
The Pharmacist
http://caonienbachhac.com/blog/09-0258.pps

La Lune nhạc Beethoven

From :Truong kim Anh *Hoang Tran *Giang Pham *Katherine Vy

ÔNG GIẲNG ÔNG GIĂNG
Chị Hằng -bà Nguyệt -Nguyệt Lão
La Lune

nhạc Beethoven

http://caonienbachhac.com/blog/09-0256.pps

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

NHỮNG QUÂN NHÂN MỸ GỐC VIỆT TIÊU BIỂU

From :Sung Truong * Vinh nguyen

http://caonienbachhac.com/blog/09-0242.pdf

CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI & BÊN CẦU BIÊN GIỚI

From: Truong kim Anh * Son Ng.

http://caonienbachhac.com/blog/09-0255.pps

LES FEUILLES MORTES

Andrea Bocelli ft. Veronica Berti 'Les Feuilles Mortes'Les Feuilles Mortes_Yves Montand à l´OlympiaPAROLE

Lyrics by Jacques Prévert,
Music by Joseph Kosma

C’est une chanson, qui nous ressemble
Toi tu m’aimais et je t'aimais
Nous vivions tous, les deux ensemble
Toi qui m’aimais moi qui t'aimais
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis .

Autumn Leaves - Nat King Cole

From : Tuyen Van Bui

http://caonienbachhac.com/blog/09-0254.pps
LYRICS

(French Lyrics by Jacques Prévert,
English Lyrics by Johnny Mercer,
Music by Joseph Kosma)

The falling leaves drift by the window
The autumn leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sun-burned hands I used to hold

Since you went away the days grow long
And soon I'll hear old winter's song
But I miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall

C’est une chanson, qui nous ressemble
Toi tu m’aimais et je t'aimais
Nous vivions tous, les deux ensemble
Toi que m’aimais moi qui t'aimais
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis .

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009

Best Drum Show - Biểu diễn trống tuyệt vời

From : Do Viet

HINH ANH VIỆT NAM

From nguyenpho

HINH ANH VIỆT NAM

Trong dó có nhiều hinh ảnh rất tiếu lâm
về ngày lễ Halloween tai HaNoi

http://caonienbachhac.com/blog/09-0241.pdf