Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2009

Ta nêu đích danh

From huy nguyen, Hai Tung

Ta nêu đích danh ...

Ta nêu đích danh
Bọn giặc thù truyền kiếp

Không ấp a, ấp úng, rẻ rúng ngôn từ
Không quanh co, đưa đẩy, lẩn tránh thật hư
Bởi nó luôn mang mộng xâm lăng, xâm thực

Ta nêu đích danh
Bọn giặc thù truyền kiếp
Nó chính là Tàu phù, Tàu lá, Tàu ô
Nó chính là Trung Cộng, Trung Quốc, Trung Hoa
Bộ mặt thật của nó là mộng bá đồ vương, gây hấn

Ta nêu đích danh
Bọn giặc thù truyền kiếp

Nước Nam ta đã kinh qua bao lần quốc nạn lầm than
Dân Nam ta đã trải qua bao phen quốc biến nguy nan
Khổ nhục đầy đầu, máu chảy thành sông, xương chồng thành núi

Ta nêu đích danh
Bọn giặc thù truyền kiếp

Một ngàn năm đằng đẵng, sỉ nhục lệ sử
Rồi Nguyên Mông - Minh phổ - Mãn Thanh
Năm 1974, Hoàng Sa hải chiến tương tranh
Năm 1979, sáu tỉnh địa đầu dậy trời khói lửa
Năm 1988, thêm một lần biển trào sóng dữ
Năm 1999, lật lọng gọi là hiệp ước biên giới biên cương
Năm 2000, gian manh gọi là hiệp ước Bắc bộ biển đông
Năm 2009, lù lù xuất hiện Tây Nguyên bằng trò Bô-xít
Dòng sông Mêkông - Cửu Long
Huyết mạch liên đới bao nhiêu quốc gia
Nó chận đầu nguồn lập thủy điện đắp đê
Giết sinh thái hạ lưu, và ruộng đồng chết đứng

Ta nêu đích danh
Bọn giặc thù truyền kiếp
Nó ngang nhiên lập bản đồ hành chánh, tên huyện Tam Sa
Bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Thềm lục địa nào, lại cách hàng ngàn hải lý
Nó hống hách khoanh vùng, ra lệnh hải giới
Ngư dân ta, nó bắt bớ giam cầm
Nó đâm thủng thuyền, thọc thủng ghe, giết cả lương dân
Các tỉnh Miền Trung chít khăn tang rướm máu

Ta nêu đích danh
Bọn giặc thù truyền kiếp

Ai là người dân tộc Việt Nam
Ai cưu mang hai tiếng Việt Nam
Nhất nhất tuyên xưng, bảo vệ nước non này
Nhất nhất cảnh báo, đừng quá trễ, thảm thay
Khi nó đã luồng sâu, mọc gốc, cắm rễ, thì tránh sao hậu họa
Bất cứ ai tiếp tay cho nó, đem ra tố khổ
Bất cứ ai dẫn đường cho nó, đem ra thanh trừng
Bán dân, hại nước, không có nói lừng khừng
Đừng đánh lận con đen, mang tội đồ phản quốc

Ta nêu đích danh
Bọn giặc thù truyền kiếp

Cha ông chúng ta, chưa hề để mất một tấc đất
Cha ông chúng ta, chưa hề bỏ một cột biên thùy
Dù trải qua bao thời thịnh trị, suy vi
Mới dõng dạc tuyên ngôn, năm ngàn năm văn hiến
Bạn là bạn, mà thù là thù, chớ không có chuyện
Môi hở răng lạnh, rồi quật trẹo quai hàm
Môi cũng không còn, mà miệng cũng vỡ toang
Đầu nó đè, cổ nó cỡi, chứ còn gì hở với lạnh

Ta nêu đích danh
Bọn giặc thù truyền kiếp

Hỡi những ai là con cháu Lạc Hồng
Hỡi những ai là dòng dõi Hùng Vương
Hãy nhất quyết đứng lên, khí thế đường đường
Mới xứng đáng là người Việt Nam da vàng máu đỏ.

Tháng 7 – 2009
Thấu Tâm Can