Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

* THANH THÚY - TRƯỚC NĂM 75

From: Sung Truong http://us.mc519.mail.yahoo.com/mc/compose?to=sungtruong@comcast.net

BẢN NHẠC TRƯỚC 1975

do Ca Si Thanh Thúy hát

1-NOI BUON HOA PHUONG2-CHUYEN TAU HOANG HON
3- PHO DEM4- DOI NGA CHIA LY
5- MOT CHUYEN BAY DEM6 - DO CHIEU


7 - NHAT NANG