Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009

Những họa sĩ kỳ tài

1. Một họa sĩ tài gỏi, vẽ một lần bằng cả hai tay…
From : Sung Truong * kiettan le `
http://www.youtube.com/watch?v=CKI7XaKIjWo

2. Gasparetto (Brazil )Trường hợp của anh thật thần bi :
Không có khiếu hội họa, nhưng năm anh 13 tuổi, hồn một họa sĩ chết hơn một trăm năm trước đó đã nhập vào anh , mượn sác phảm của anh để vẽ một bức tranh tuyệt đẹp trong vòng có 3 phút .

Rồi từ đó hồn của nhiều những nhà danh họa từ thuở xa xưa đã nhập vào anh , nhờ tay và đôi khi cả chân anh để thực hiện những họa phẩm tuyệt tác với những họa pháp độc đáo và chữ ký hệt như họ đã ký trên những tác phẩm lúc sinh thời .

Những lúc này anh Gasperetto nhắm mắt và trong tinh trạng xuất hồn làm theo những lời sai bảo của người họa sĩ đến từ cõi u linh : khi vẽ bằng tay khi bằng chân, khi tay phải khi tay trái
lúc xuôi lúc ngược...

Anh Gasparetto không muốn trở thành họa sĩ chuyên nghiệp và cũng không muốn làm giầu bằng những họa phẩm đẹp ngoài sức tưởng tựong của con người mà anh đã vẽ thuê này.

Một vấn đề siêu hình đã đươc đặt ra :
Vậy ngoài cái thế giới hữu hình này còn có thế giới khác với những linh hồn bất diệt của những người đã chết ư ?

Gasparetto (Brezil )http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=JhL4C78_YQs