Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

BIỂU DIỄN XE ĐẠP - Mỗi người mỗi vẻ

1. Bieu dien xe dap
http://www.youtube.com/watch?v=b36Yi-Pb1wM
From : Bieu Nguyen Nhung Nguyen *Toan Nguyen* mpham *Tuc Dang

2. An amazing bicycle rider
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1137883380?bctid=21337502001
From : Gia To *ThuyLinh Nguyen