Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

CƯỜI CHÚT CHƠI

1. AI ĐƯƠC VỀ HƯU ?
From : Bieu Nguyen* trongtn* lnh

Cuối cùng thì sau 70 năm hoạt động các bộ phận của cơ thể cũng tề tựu về dự cuộc hợp tổng kết. Các bộ phận lần lượt phát biểu:

Ðầu tiên là Não: "Tôi được sinh ra cùng lúc với con người và đóng một vai trò quan trò quan trọng. Tôi là cơ quan điều hành mọi hoạt động của con người và cho đến bây giờ tôi vẫn hoạt động tốt. Tôi xin được tiếp tục phục vụ".

Kế đến là Tim: "Tôi cũng được sinh ra cùng lúc với con người, tôi giữ một nhiệm vụ cũng không kém phần quan trọng. Tôi giúp việc tuần hoàn máu để nuôi sống cơ thể và các bộ phận khác. Ðến nay, tôi vẫn hoạt động tốt, tôi xin tiếp tục cống hiến"

Sau đó lần lượt các bộ phận khác cũng phát biểu.


Trong lúc im lặng bỗng có một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía bên dưới:

"Xin thưa các anh, tôi cũng được sinh ra cùng với con người nhưng tới năm 20 tuổi tôi mới được làm việc. Nhưng công việc của tôi rất là vất vả và nặng nhọc, phải làm việc trong đường hầm tăm tối, ẩm ướt và trơn trợt. Cho nên, bây giờ tôi không còn khả năng để phục vụ nữa, tôi xin được về hưu"

Các bộ phận khác nghe thế rất tức giận liền đập bàn nói: "Ai! Ai! Có ngon thì ngóc đầu đứng dậy nói lớn xem nào? Làm việc sau 20 năm mà bây giờ đòi về hưu? Thế nà thế lào ???"

Giọng nói yếu ớt ấy lại vang lên: "Xin lỗi các anh, nếu em có thể ngóc lên được thì em xin về hưu để làm gì!"

----

2. LA NEIGE ET LA BLONDE
From : Do Viet * Nguyen bao Tuan

C'est un gars au lit qui écoute la radio avec sa blonde de femme (surement Michel).
Un matin ils entendent :
-Nous annonçons 10 cm de neige aujourd'hui alors veuillez mettre vos voitures du côté pair de la rue pour le déneigement !'
La femme se dépêche et va placer l'auto du côté pair.
Le lendemain, ils écoutent encore la radio qui dit :
-Nous annonçons 15cm de neige aujourd'hui alors veuillez mettre vos voitures du côté impair de la rue pour le déneigement !'
La femme se dépêche et va placer l'auto du côté impair.
Le lendemain, ils écoutent encore la radio: '- Nous annonçons 30 cm de neige aujourd'hui alors veuillez mettre vos voitures krrrrrrrr hhhrrrrrrr...........' Et une panne d'électricité interrompt l'émission.
La femme perplexe regarde son mari et lui dit : - Qu'est-ce que je vais faire, il n'a pas dit de quel côté mettre l'auto ?'
L'homme la regarde et lui dit alors, avec beaucoup de compassion....... Mais alors avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion ....
- Pourquoi tu ne la laisserais pas dans le garage aujourd'hui... ?