Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

CUỐN LICH 2010

From : Gia To *Sonca Nguyen* Peter Nguyen*Hao Pham* mPham* Tien Tran

click vào một ngày tháng nào đó trên lịch , Bạn sẻ thấy nhửng sự kiẹn có ý nghìa trọng đại đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhiều thế kỷ trở về trước .Ỳ nghiã nhất nếu ngày đó lại trùng với ngày sanh nhật của bạn .

http://www.lessignets.com/signetsdiane/calendrier/index.htm