Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

Mãi mãi không quên những người đã khuất

From :Viet Do* dinh han pham
1. Il Silenzio ( tiếng kèn chiêu hồn)
http://caonienbachhac.com/blog/09-001.wmv

From Sùng Trương
2. Hát cho Linh Hồn Anh
http://caonienbachhac.com/blog/09-0329.pps

From : Nguyễn v Thời
3. Khóc Em
http://caonienbachhac.com/blog/-09-0330.pps