Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

Phong cảnh Na Uy

From:Gia To* Sonca Nguyen * Peter Nguyen* Andrew Nguyen*
Toan Nguyen *Trung Dao*Quach_tl

Phong cảnh Na Uy - PREIKESTOLEN

Nếu bạn muốn mua cảm giác mạnh thì hãy leo lên mỏm núi đá chót vót này, rồi nằm thò đầu ra mà nhìn xuông dưới chân núi sâu thẳm...

http://caonienbachhac.com/blog/10-0001.pps