Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2010

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM THỐNG NHẤT

From : KimAnh Truong * Ly
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 19.2.2010
Hiên trạng Gia Đình Phật tử Việt Nam qua bản Tường trình
Lễ Thọ Cấp cho 51 Huynh trưởng tại chùa Giác Hoa, Saigon

Nhân dịp lễ Kỷ niệm Chư Tánh Tử đạo, ngày 10 tháng 12 Kỷ Sửu, dương lịch 24.1.2010, Lễ Thọ Cấp cho 51 Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam (GĐPTVN) dưới sự Chứng minh của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) và gần 20 Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức đại diện Hội đồng Lưỡng Viện và các Ban Đại diện các tỉnh thành.
Vượt hàng nghìn cây số trong sự khó khắn bức ép của công an địa phương ngăn cấm không cho lên đường, các Huynh trưởng GĐPTVN từ các tỉnh Quảng Trị, Thừa thiên – Huế, Quảng Nam – Đà Nẵng, Quảng Đức, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai đã về chùa Giác Hoa, Saigon, tham dự Lễ Thọ Cấp. Suốt ngày này mấy chục công an bao vây từ đường hẽm vào chùa, trên Chánh điện, sau nhà trù gây lo lắng cho Phật tử. Nhưng rất may, chỉ là cuộc bao vây sẵn sàng hành động nhằm ngăn chận biến động hơn là cuộc đàn áp có chủ trương. Bản Tường trình Lệ Thọ Cấp Tín cho 51 Huynh trưởng mà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế nhận được từ Tổng vụ Thanh niên cho thấy rõ hoàn cảnh khó khắn, sách nhiễu do nhà cầm quyền Cộng sản gây ra tại các tỉnh thành nhằm ngăn cản các sinh hoạt giáo dục của thế hệ trẻ Phật giáo thuộc GHPGVNTN. Hoặc là các sinh hoạt này phải chấm dứt, hoặc là phải gia nhập hệ thống Gia Đình Phật tử thuộc Giáo hội Nhà nước. Mặc. Không sợ chông gai, đàn áp, Gia Đình Phật tử Việt Nam vẫn uy dũng hiện hữu dưới sự lãnh đạo của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Theo bản Tường trình cho biết con số 51 Huynh trưởng tân thăng Cấp Tấn, tức cấp lãnh đạo Liên đoàn, là “một tỷ lệ khá lớn so với khi GĐPTVN chưa bị phân hóa nói lên sự tin tưởng và quyết tâm của Anh Chị Em Huynh Trưởng đối với GHPGVNTN trong giai đoạn hiện tại”.

Vì vậy mà Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đề cao người Huynh trưởng vào giai đoạn đất nước điêu linh hôm nay, khi ngài ban Đạo từ : ”Huynh trưởng GĐPT là những vị phát tín tâm rất cao, phát hạnh nguyện rất lớn, đa số quí vị lại là thành phần thanh niên, trí thức trong xã hội, rất hăng hái, sẵn sàng trong mọi khó khăn, thử thách, là thành phần nòng cốt trong hàng ngũ tín đồ, nên trong công cuộc hộ pháp và hoằng truyền chánh pháp, Giáo Hội rất tin tưởng và trông chờ rất nhiều ở quí vị. “Vì thế, ngày Lễ Thọ Cấp hôm nay sẽ đưa người Huynh trưởng GĐPTVN “cất bước theo những phương trời cao rộng”, nó chẳng những đánh dấu bước tiến trên con đường học Phật mà còn nhắc nhở vai trò hộ trì Chánh pháp, phục vụ Nhân loại và Dân tộc của người Huynh trưởng theo tinh thần Thông Điệp “Bồ tát thấy dân kêu ca, liền gạt lệ xông vào nơi chính trường hà khắt để cứu dân khỏi nạn lầm than” mà Thiền tổ Khương Tăng Hội đã đề ra”. Bối cảnh mà người Huynh trưởng GĐPT phải đương đầu hiện nay được Hòa thượng Thích Thanh Quang, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, vạch rõ qua Huấn từ : “Nhìn lại những mưu mô thâm độc của các thế lực vô minh trong hơn 3 thập kỷ qua quyết bức tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bằng những thủ đoạn giết người, giam cầm, tra tấn, vu cáo, bôi nhọ nhưng không có gì ghê tởm hơn là phá hoại nhân cách con người. Với thủ đoạn nầy họ đã làm cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chúng ta bị phân hóa trầm trọng bởi những người đã vì danh vì lợi vì những ham muốn thấp hèn mà bán đứng nhân cách để đổi lấy hư danh như Về Nguồn, Tăng Ni Hải Ngoại, Giáo Hội Liên Châu mà mục đích chính không ngoài việc tiếp tay với nhà nước Cọng Sản để triệt tiêu Giáo Hội Truyền Thừa của Dân Tộc”. (…) Hơn thế nữa các ban Hướng Dẫn đã bất chấp nguy hiểm dìu dắt các em vượt hàng ngàn cây số về đây trình diện trước mặt Đại Lão Hòa Thưởng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo cùng Chư Tôn Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN để xin phát nguyện thọ nhận trách nhiệm của Người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Hành động nầy đã biểu hiện một lời thế sắt son với Đạo Pháp và Dân Tộc, một niềm tin dũng mãnh vào đường hướng của GHPGVNTN do Đạo Lão Hòa Thượng XLTV/VTT kiêm Viện Trưởng VHĐ/GHPGVNTN lãnh đạo và sự trung thành với lý tưởng cao đẹp của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử. (…) Người Phật Tử hành đạo cũng chính là đóng góp xây dựng quê hương, đó là hai mặt của một thể thống nhất giữa Dân Tộc và Đạo Pháp mà thực tế đã minh chứng qua 2000 năm lịch sử”.
Sau đây là nguyên văn bản Tường trình :

                  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
                                            VIỆN HÓA ĐẠO
                                     TỔNG VỤ THANH NIÊN
                                         
                                                  ***********
                              GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
VP: Chùa Giác Minh - K 356, đường Hoàng Diệu - Thành Phố Đà Nẵng
---------------------------------------------------------------------------------------
                                            BẢN TƯỜNG TRÌNH
LỄ THỌ CẤP TÍN HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAMĐẠO TỪ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ,
   Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo

Kính gởi:
 - Chư Tôn Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Văn Phòng II Viện Hóa Đạo.
- Chư Tôn Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam - Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử các cấp.
- Anh Chị Em Huynh Trưởng Quốc Nội và Hải Ngoại.

CƠ DUYÊN : Để thăng tiến tổ chức, hằng năm Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam triệu tập Hội Đồng Xếp Cấp để đánh giá sự tu học, rèn luyện nhân cách, xác định ý chí và lập trường của người Huynh Trưởng nhằm trao trách nhiệm duy trì và phát triển tổ chức đúng theo đường hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được nêu rõ trong Nội Qui Gia Đình Phật Tử Việt Nam và Qui Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam do Viện Hóa Đạo GHPGVNTN duyệt y. Năm nay, căn cứ theo Hồ Sơ Xếp Cấp Huynh Trưởng do Ban Hướng Dẫn các Tỉnh Thành đệ nạp, Hội Đồng Xếp Cấp Huynh Trưởng Trung Ương đã bình chọn 51 Huynh Trưởng vào hàng Cấp Tín trong đó có 29 Huynh Trưởng đương nhiên, 13 Huynh Trưởng đặc cách vì thiếu 1 năm thâm niên Cấp Tập và 09 Huynh Trưởng đặc cách vì chưa nhận Chứng Chỉ Chính Thức Trúng Cách Trại Huyền Trang.
Đây là một tỷ lệ khá lớn so với khi GĐPTVN chưa bị phân hóa nói lên sự tin tưởng và quyết tâm của Anh Chị Em Huynh Trưởng đối với GHPGVNTN trong giai đoạn hiện tại.
Để củng cố niềm tin và quyết tâm ấy, Ban Hướng Dẫn Trung Ương quyết định xin Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên đệ đạt lên Viện Hóa Đạo cho các Huynh Trưởng Cấp Tín Tân Thăng được về Chùa Giác Hoa nhân Lể Kỷ Niệm Chư Thánh Tử Đạo, Chư Vị Tiền Bối Hữu Công vào ngày 10.12 năm Kỷ Sửu, trước là dự Lễ Kỷ Niệm để tỏ lòng tri ân chư vị đã hy sinh thân mạng, máu xương bảo vệ Đạo Pháp và Dân Tộc, sau là được đãnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo cùng Chư Tôn Túc trong Hội Đồng Lưỡng Viện mà lâu nay anh chị em đã đặt trọn niềm tin và kính ngưỡng, sau đó được phát nguyện thọ nhận Cấp Tín trước Đại Lão Hòa Thượng cùng Chư Tôn Hội Đồng Lưỡng Viện lân mẫn chứng minh, đồng thời Anh Chị Em được hội ngộ sau bao năm khao khát gặp mặt nhau, nắm tay nhau mà cơ duyên chưa từng có.

CHUẨN BỊ : Mặc dù nhà nước vẫn đang ra sức tiêu diệt GHPGVNTN, qui chụp GHPGVNTN là bất hợp pháp và kết tội những ai tham gia sinh hoạt GHPGVNTN là vi phạm pháp luật. Cụ thể nhất là mới đây vào tháng 7.2009 sau khi vào Bình Định tham dự Lễ Tiểu Tường Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống, các Huynh Trưởng từ Bình Thuận, Lâm Đồng, Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên đã bị chính quyền và công an mời làm việc. Sau đó vào tháng 8.2009 nhân ngày Hiếu và ngày Hạnh của GĐPT, hàng chục Huynh Trưởng Thừa Thiên đã bị công an và chính quyền triệu tập, thậm chí có người bị mời luôn cả phụ huynh để đe dọạ. Do đó Gia Đình Phật Tử Vụ đã có Kháng Thư ngày 30.8.2009 gởi đến Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phản đối việc khủng bố Huynh Trưởng triền miên nầy.
Dù vậy, khi được Đại Lão Hòa Thượng chấp thuận với sự hổ trợ tích cực của Thượng Tọa Phó Viện Trưởng, Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng và Đại Đức Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Ban Hướng Dẫn Trung Ương lập tức kiểm định tinh thần Huynh Trưởng và tất cả đều quyết tâm lên đường chấp nhận mọi bất trắc xãy ra, dù biết đây là một chuyến đi mạo hiểm. Với tinh thần đó, Ban Hướng Dẫn Quảng Nam Đà Nẵng tình nguyện thuê một chiếc xe lớn để vào Giác Hoa, đồng thời đón các Huynh Trưởng thuộc các địa phương dọc Quốc Lộ I. Xe của Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên nhận trách nhiệm đón các Huynh Trưởng Quảng Trị. Riêng các Huynh Trưởng Tây Nguyên và Quảng Đức tự túc.

KHÓ KHĂN VẪN LÊN ĐƯỜNG : Để mọi việc được chu đáo, Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên cùng Huynh Trưởng Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương lên đường ngay để kịp thời trình lên Viện chương trình buổi lễ, đồng thời cùng Đại Đức Phó Tổng Vụ Trưởng chuẩn bị cho buổi lễ được chu toàn. Trong lúc chuẩn bị thì Huynh Trưởng Vụ Trưởng nhận được nhiều tin nhắn nặc danh hăm dọa việc tổ chức Thọ Cấp. Đồng thời Công An đã đến gặp Anh Nguyễn Tất Trực, Trưởng Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên để dò hỏi danh sách người tham dự, phương tiện di chuyển, mục đích chuyến đi vv... Sau đó các Huynh Trưởng Thừa Thiên báo tin là một số anh chị em đã bị công an đến nhà khuyên nhủ không nên tham gia vì nhiều lý do, trong đó có lý do ngày giáp tết giao thông không an toàn. Nhận thấy có sự hăm dọa cho chuyến đi nhưng Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên vẫn quyết tâm lên đường bằng cách cho anh em đi tàu lửa. Tàu khởi hành lúc 11g trưa 23.1.2010 và đoàn đến Giác Hoa lúc 5g sáng ngày 24.1.2010 an toàn. Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng đã bất chấp nguy hiểm, khởi hành lúc 8g sáng ngày 23, sau một ngày một đêm vất vã trên đường xuyên Việt, đã đón được anh chị em Huynh Trưởng Đại Diện các Tỉnh Thành từ Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Thuận và các Huynh Trưởng Cấp Tín Tân Thăng về đền Giác Hoa lúc 4g30 sáng ngày 24 đúng như dự kiến và tất cả bình an. Đại Đức Thích Từ Giáo, Chánh Đại Diện GHPGVNTN Quảng Trị cũng đã đích thân dẫn các Huynh Trưởng Quảng Trị đi xe đò về đến Giác Hoa cùng thời gian đã định. Hành trình đầy lo âu và vất vã đã được bù đắp khi tay bắt mặt mừng trong niềm vui hội ngộ.

LỄ THỌ CẤP: 8g: sáng các Huynh Trưởng tự động đứng hai hàng từ cổng vào chùa để cung đón Đại Lão Hòa Thượng từ Thanh Minh Thiền Viện đến Giác Hoa dự Lễ. Thượng Tọa Chơn Tâm, Tổng Vụ Trưởng Giáo Dục, Đại Đức Thích Viên Hỷ, Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên và Huynh Trưởng Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ cung nghinh Đại Lão Hòa Thượng vào phương trượng, tại đây Thượng Tọa Phó Viện Trưởng, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng, Chư Tôn thuộc các Ban Đại Diện Tỉnh Thành, Chư Tôn Cố Vấn Giáo Hạnh nghênh đón Đại Lão Hòa Thượng thật trang trọng và ấm cúng. - 8g30: - Đại Lão Hòa Thượng cùng Chư Tôn quang lâm Tổ Đường, niêm hương tưởng nguyện Lịch Đại Tổ Sư, Chư Thánh Tử Đạo, Chư Tiền Bối Hữu Công. - Các Huynh Trưởng Cấp Tấn đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương đãnh lễ Chư Tôn Đức, cung thỉnh Chư Tôn quang lâm chánh điện. - Tại Chánh Điện, tất cả Huynh Trưởng tham dự trang nghiêm cung đón Đại Lão Hòa Thượng và Chư Tôn Đức chứng minh. - Huynh Trưởng Nguyễn Tất Trực, Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương giới thiệu Chư Tôn Đức tham dự: * Đại Lão Hòa Thượng XLTV/VTT kiêm Viện Trưởng VHĐ trực tiếp chứng minh. * Thượng Tọa Thích Viên Định, Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Thư Ký VHĐ. * Hòa Thượng Thích Như Đạt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự. * Hòa Thượng Thích Không Tánh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội. * Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên. * Thượng Tọa Thích Như Tấn, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoàng Pháp. * Thượng Tọa Thích Chơn Tâm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục. * Thượng Tọa Thích Nguyên Lý, Tổng Thủ Quỷ VHĐ. * Hòa Thượng Thích Nhật Ban, Chánh Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Đồng Nai. * Thượng Tọa Thích Chánh Niệm, Cố Vần Giáo Hạnh GĐPTVN. * Thượng Tọa Thích Minh Nguyêt, Chánh Đại Diện Tỉnh Tiền Giang. * Đại Đưc Thích Giác Hiếu, Phó Ban Đại Diện Tỉnh Phú Yên. * Đại Đức Thích Từ Giáo, Chánh Đại Diện Tỉnh Quảng Trị. * Đại Đức Thích Viên Hỷ, Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên. Cùng Chư Tôn Túc trong các Ban Đại Diện Tỉnh Thành. - Huynh Trưởng Lê Công Cầu, Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ dâng lời Tác Bạch

                                           LỜI TÁC BẠCH
                                         CỦA VỤ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
                                                 VIỆT NAM
-------------------------------------------------------------------------------------
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngưỡng Bạch Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.
Ngưỡng Bạch Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện.
Ngưỡng Bạch Chư Tôn Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN.
Ngưỡng Bạch Chư Tôn Đức.
 Gần 70 năm hịện hữu trên đất nước Việt Nam thân yêu và hơn 30 năm vươn mình ra hải ngoại. Gia Đình Phật Tử Việt Nam không ngừng duy trì và phát triển mục đích cao đẹp của mình. Mục đích ấy đã được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN chuẩn nhận qua 8 lần phê duyệt Biên Bản Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Với tinh thần tự giác và giác tha của Đạo Phật, mục đích của Gia Đình Phật Tử đã khẳng định qua 2 mục tiêu rõ rệt: Mục tiêu thứ nhất là giáo dục thanh thiếu và đồng niên thành Phật Tử chân chính và mục tiêu thứ hai là góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.
Dưới chế độ độc tài phi tôn giáo, trước hiểm họa GHPGVNTN bị bức tử hằng ngày bởi các thế lực vô minh thì việc thực hiện hai mục tiêu của GĐPT phải chấp nhận nhiều hy sinh và gian khó. Thế nhưng, với niềm tin tuyệt đối vào đường hướng của GHPGVNTN do Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống và Đại Lão Hòa Thượng XLTV/VTT kiêm Viện Trưởng VHĐ lãnh đạo cùng với sự bảo bọc hết lòng của Chư Tôn Đức thuộc GHPGVNTN, Anh Chị Em Huynh Trưởng chúng con tại các địa phương vẫn duy trì thực hiện hoài bảo của tổ chức là đào tạo con người, những con người chân chính. Nơi nào có thuận duyên thì tập trung học tập, nơi nào thiếu thuận duyên thì học hàm thụ, hòng đáp ứng được niềm tin yêu của Giáo Hội và Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Lưỡng Viện.
Ngưỡng Bạch Chư Tôn Đức.
 Song song với việc rèn luyện nhân cách Huynh Trưởng , công việc thăng tiến tổ chức là công tác trọng yếu và thường xuyên để đánh giá khả năng, đạo đức, tinh thần và sự kiên định của Huynh Trưởng bằng một Hội Đồng Xếp Cấp Trung Ương nhằm gạn lọc những tinh hoa đã được huấn luyện hòng trao sứ mệnh dìu dắt các thế hệ đàn em trong công cuộc phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc. Trong tinh thần ấy, hôm nay anh em chúng con, đứa từ Đông Hà Quảng Trị nơi từng là địa đầu giới tuyến, đứa từ Huế, Quảng Nam Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Bình Thuận dải đất miền Trung vốn nhiều đau thương mất mát. Đứa từ Tây Nguyên, nơi mái nhà dân tộc đang lo âu trước hiểm họa tàn phá môi sinh và đứa từ Quảng Đức nơi ấp ủ ngọn lửa thiêng của một thời Pháp Nạn. Anh chị em chúng con qui tụ về đây, về trong màu Lam ruột thịt dù mỗi đứa một nơi với hoài vọng được đảnh lễ anh linh Chư Thánh Tử Đạo, Chư Vị Tiền Bối Hữu Công, được đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng và Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Động Lưỡng Viện đã dẫn dắt chúng con trong công cuộc giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn mà bao năm qua chúng con đã đặt trọn niềm tin, kính ngưỡng và tôn thờ. Và sau hết chúng con ngưỡng nguyện Đại Lão Hòa Thượng và Chư Tôn Giáo Phẩm lân mẫn chứng minh cho các Huynh Trưởng Cấp Tín Thăng của chúng con được tho trì giới pháp.
Ngưỡng Bạch Chư Tôn Đức.
Huynh Trưởng Cấp Tín Tân Thăng của chúng con là Huynh Trưởng cấp Liên Đoàn, cho nên sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng và Chư Tôn Giáo Phẩm là một ân đức cao cả, hộ trì cho chúng con vững bước thực hiện mục tiêu thứ hai của GĐPT là góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo . Ân đức ấy là hành trang vào đời của các Huynh Trưởng Cấp Tín đang hiện diện trước ngôi Tam Bảo, những người sẽ gánh lấy trách nhiệm rèn luyện nhân cách con người trong xã hội hiện tại, một xã hội phi nhân, tham lam, thù hận, trụy lạc, tha hóa bởi nền giáo dục duy vật biện chứng, đang dìm thanh thiếu nhi Việt Nam xuống vực thẳm của nền đạo lý Dân Tộc .
Ngưỡng nguyện Chư Tôn Đức tác đại chứng minh
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT
- 3 hồi chuông trống Bát Nhã,
 - Cung Thỉnh Đại Lão Hòa Thượng niêm hương Bạch Phật.
- Cử bài Trầm Hương Đốt.
- Đồng tụng bài Tựa Kinh Lăng Nghiêm.
- Huynh Trưởng Đoàn Thanh Thông, Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương tuyên đọc Quyết Định Cấp Tín PL 2553 do Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN ban hành đã được Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên duyệt y.
- Lễ Truyền Ánh Sáng Tôn Trí :
* Thượng Tọa Phó Viện Trưởng pháp thoại về Ý Nghĩa Vô Tận Đăng.
* Đại lão Hòa Thượng cùng Chư Tôn truyền Ánh Sáng Tôn Trí.
* Tất cả Huynh Trưởng Cấp Tín Tân Thăng quỳ xuống tiếp nhận ánh sáng. -

- Huynh Trưởng Cấp Tín Tân Thăng đọc Lời Phát Nguyện:

-Nguyện suốt đời Chánh Tín và phụng sự Tam Bảo, vâng giữ giới pháp đã lãnh thọ.
-Nguyện suốt đời trung thành với Lý Tưởng Gia Đình Phật Tử, duy trì và phát triển
Tổ Chức theo đúng đường hướng của GHPGVNTN.
-Nguyện suốt đời trau dồi bản thân để hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của một Huynh Trưởng Cấp Tín.
- Đại Lão Hòa Thượng cùng Chư Tôn gắn Phù Hiệu Cấp Tín cho các Huynh Trưởng Tân Thăng.
 - Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, thừa ủy nhiệm Viện Hóa Đạo
    Chấp nhận Lời Phát Nguyện và ban Huấn Từ (đính kèm)

             GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
                                  VIỆN HÓA ĐẠO
                           TỔNG VỤ THANH NIÊN
VP: Chùa Giác Minh-K356/42 đường Hoàng Diệu-Thành Phố Đà Nẵng
-------------------------------------------------------------------------------------
              TỔNG VỤ TRƯỞNG TỔNG VỤ THANH NIÊN
                          VIỆN HÓA ĐẠO – GHPGVNTN
                                              HUẤN TỪ
NHÂN LỄ THỌ CẤP TÍN HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN
Phật Lịch 2553 - 10.12.Kỷ Sửu ( 24.01.2010 )Tại Chùa Giác Hoa – Sài Gòn

 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Ngưỡng Bạch Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngưỡng Bạch Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện .
Kính thưa Đạo Hữu Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ và Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
Thưa toàn thể anh chị em Huynh Trưởng Đại Diện Ban Hướng Dẫn các Tỉnh Thành cùng các Huynh Trưởng tham dự Lể Thọ Cấp Phật Lịch 2553.
Với tinh thần giải phóng tự kỷ và tịnh hóa nhân gian, đạo Phật đã du nhập vào Việt Nam đưa dân tộc bước lên đường văn hiến như một khẳng định của Trí tuệ, Từ Bi và Bình Đẳng. Thời cuộc có thịnh suy nhưng Đạo Phật chưa bao giờ thăng trầm trong đại nguyện cứu khổ để đưa con người tới bến bờ tự do và giải thoát. Tiếp nối bản hoài của Lịch Đại Tổ Sư, tiếng nói của Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất đã cất lên hòa quyện vào tiếng nói của các Tôn Giáo, Đoàn Thể, của các bậc nhân sĩ trí thức, các văn nghệ sĩ, các nhà đấu tranh dân chủ, các thế hệ thanh niên, sinh viên, học sinh cùng tiếng kêu thống thiết của triệu triệu nông dân, ngư dân và dân oan tạo thành tiếng nói chung của Cộng Đồng Dân Tộc để giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn. Hôm nay, chúng con thay mặt cho những thành viên trong tổ chức Tổng Vụ Thanh Niên trực thuộc Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vân tập về đây tham dự ngày Kỷ Niệm Chư Thánh Tử Đạo, Chư vị Tiền Bối Hữu Công đã đổ bao xương máu, mồ hôi và nước mắt để đem lại sự sống còn cho Dân Tộc và Đạo Pháp. Ngưỡng nguyện công đức ấy, chúng con xin đê đầu đảnh lễ Giác Linh Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo cùng Chư Tôn Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN đã uy dũng tiếp nối bản hoài của Lịch Đại Tổ Sư dẫn dắt chúng con vượt qua bao chướng nạn để làm tròn sứ mệnh của người Phật Tử đối với Đạo Pháp và Dân Tộc trong giai đoạn đầy cam go và thử thách nầy. Ngưỡng Bạch Đại Lão Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức.
Nhìn lại những mưu mô thâm độc của các thế lực vô minh trong hơn 3 thập kỷ qua quyết bức tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bằng những thủ đoạn giết người, giam cầm, tra tấn, vu cáo, bôi nhọ nhưng không có gì ghê tởm hơn là phá hoại nhân cách con người. Với thủ đoạn nầy họ đã làm cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chúng ta bị phân hóa trầm trọng bởi những người đã vì danh vì lợi vì những ham muốn thấp hèn mà bán đứng nhân cách để đổi lấy hư danh như Về Nguồn, Tăng Ni Hải Ngoại, Giáo Hội Liên Châu mà mục đích chính không ngoài việc tiếp tay với nhà nước Cọng Sản để triệt tiêu Giáo Hội Truyền Thừa của Dân Tộc.
Nhưng ngược lại, trong bùn, sen vẫn ngát hương !
Giữa bao tranh chấp, thù hận, trụy lạc, tham ô, đưa thanh thiếu nhi Việt Nam xuống vực thẳm của đạo đức thì Gia Đình Phật Tử Việt Nam ( một thành viên trực thuộc Tổng Vụ Thanh Niên) vẫn un đúc gìn giữ và phát huy nhân cách con người theo đúng tinh thần Bi Trí Dũng đó là Giáo Dục Thanh Thiếu và Đồng Niên thành Phật Tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo. Với Tinh Thần đó, những năm vừa qua các Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử các Tỉnh Thành đã tích cực tổ chức các khóa huấn luyện Huynh Trưởng để mong đào tạo những người anh, người chị gương mẫu, dìu dắt các em vượt qua bảo táp của thời đại.
Và giờ đây dù ở trong vòng kìm tỏa của chế độ độc tài, Anh Chị Em Huynh Trưởng thuộc các Ban Hướng Dẫn đã hoàn thành sứ mạng của mình là đào tạo được hơn 50 Huynh Trưởng được xếp vào hàng Huynh Trưởng Cấp Tín - Cấp Lãnh Đạo Liên Đoàn của Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Hơn thế nữa các ban Hướng Dẫn đã bất chấp nguy hiểm dìu dắt các em vượt hàng ngàn cây số về đây trình diện trước mặt Đại Lão Hòa Thưởng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo cùng Chư Tôn Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN để xin phát nguyện thọ nhận trách nhiệm của Người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Hành động nầy đã biểu hiện một lời thế sắt son với Đạo Pháp và Dân Tộc, một niềm tin dũng mãnh vào đường hướng của GHPGVNTN do Đạo Lão Hòa Thượng XLTV/VTT kiêm Viện Trưởng VHĐ/GHPGVNTN lãnh đạo và sự trung thành với lý tưởng cao đẹp của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử.
Trước Ngôi Tam Bảo, trước Đại Lão Hòa Thượng XLTV/VTT kiêm VT/VHĐ cùng Chư Tôn Hội Đồng Lưỡng Viện cho con được bày tỏ sự thương kính đến các Anh Chị Em, xin tán thán tinh thần cao đẹp ấy lên Đại Lão Hòa Thượng cùng Chư Tôn Hội Đồng Lưỡng Viện chứng tri.
Thưa Các Anh Chị Em. 35 năm Quốc Nạn và Pháp Nạn, sự hội ngộ của Thầy trò chúng ta hôm nay là một duyên lành hy hữu. Duyên lành ấy được un đúc bởi hồn thiêng của Chư Thánh Tử Đạo, bởi ân đức của Chư Tôn Lãnh Đạo GHPGVNTN và với tinh thần trách nhiệm của Mỗi Một Huynh Trưởng chúng ta.
Trong giờ phút trang nghiêm nầy, giờ phút mà các Anh Chị đang lắng đọng tâm tư để phát nguyện lên Ngôi Tam Bảo: trọn đời dâng hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc, dâng hiến cho lý tưởng mà các anh chị đang tôn thờ, dâng hiến cho tương lai của đàn em thân yêu, Thầy xin được cung kính Đãnh Lễ Đại Lão Hòa Thượng XLTV/VTT kiêm Viện Trưởng VHĐ/GHPGVNTN cùng Chư Tôn Hội Đồng Lưỡng Viện đã dành tất cả ưu ái để Chứng Minh cho buổi lễ quan trọng nầy.
Riêng các anh chị em Huynh Trưởng Đại Diện cũng như hàng Cấp Tín Tân Thăng, Thầy xin nhắc một câu: người Phật Tử hành đạo cũng chính là đóng góp xây dựng quê hương, đó là hai mặt của một thể thống nhất giữa Dân Tộc và Đạo Pháp mà thực tế đã minh chứng qua 2000 năm lịch sử, Thầy xin cầu mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát gia hộ cho tất cả vững bước vào đời, chia xẽ với GHPGVNTN một trách nhiệm đầy hy sinh và gian khó trong công cuộc giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn hiện nay.
Kính Thưa tất cả Anh Chị Em Huynh Trưởng.
 Mùa Xuân đã về, mùa đem lại sức sống cho vạn vật và nhân sinh. Để cho mùa xuân được thăng hoa vĩnh cửu, Đạo Phật đã xuất hiện nơi trần thế. Là con Phật chúng ta nguyện đem tất cả tâm thành để phục vụ nhân thế trên tinh thần Phật Giáo. Xin cầu nguyện một mùa Xuân Đất Nước lại về trên Tổ Quốc thân yêu, một mùa Xuân Quốc Nạn và Pháp Nạn được giải trừ.
         NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT
 Đạo từ của Đại lão Hòa thượng Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN do Hòa Thượng Thích Như Đạt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự tuyên đọc :

              GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
                                            VIỆN HÓA ĐẠO
Thanh MinhThiền Viện,90 Trần Huy Liệu, P. 15, Q. Phú Nhuận,TP. Sài gòn
-------------------------------------------------------------------------------------       

 Phật lịch 2553                                                               HĐLV/ĐT/XLTV

                                                  ĐẠO TỪ
                        của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa quí Huynh trưởng GĐPTVN có mặt hôm nay.
Kính thưa Quí liệt vị,

Hôm nay là ngày Lễ Thành Đạo của Đức Thích Ca từ phụ. Nhờ có sự thành đạo, chứng quả vị Phật này, mới có Đức Phật ở cõi Ta Bà, mới có đạo giải thoát, để chúng ta nương theo những lời chỉ dạy của Ngài mà tu hành.
Kính thưa quí Phật tử
Đức Thế Tôn lúc thị tịch nơi rừng Ta La Song Thọ, Ngài có lời phú chúc, giao trọng trách hoằng truyền Chánh pháp cho bốn chúng đệ tử là: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, Cư sĩ nam và Cư sĩ nữ. Thông điệp Từ bi, bình đẳng không giai cấp của Phật đà, đã mang lại nguồn sống thanh cao cho nhân loại, đã mở ra con đường Chánh pháp đưa chúng sinh vượt qua biển khổ mau đến bến bờ an vui giải thoát. Hôm nay quí vị Huynh trưởng các Miền, Tỉnh, Thành cùng về dự lễ tưởng niệm Chư thánh tổ tiền bối hữu công, cũng là để dự lễ thọ cấp Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN), việc làm nầy ngoài ý nghĩa tiến bước trên con đường học Phật, nó còn thể hiện trọng trách của người Phật tử tại gia. Thay lời Hội đồng Lưỡng viện, GHPGVNTN, tôi có lời tán thán đạo tâm cao cả, hạnh nguyện vô bờ trong việc phò trì Chánh pháp của quí vị.
Trải qua hai ngàn năm lịch sử Phật Việt, con thuyền Chánh pháp cũng tùy thuận thế sự mà có lắm nỗi thăng trầm, bỉ cực; thế nhưng cũng qua đó, cho chúng ta thấy, 2000 năm lịch sử Phật giáo Mâu Tử, Tăng Hội; Phật giáo Vạn Hạnh, Phù Vân; Phật giáo Tịnh Khiết, Đôn Hậu, Huyền Quang luôn đồng cam cộng khổ cùng dân tộc Việt. Tuy có những lúc thăng trầm, nhưng nhờ những bậc Cao Tăng, những vị Tăng, Tín đồ Phật tử, hy sinh để bảo vệ đạo Pháp, trong đó cũng có các vị Huynh Trưởng GĐPTVN, mà đạo Giải thoát mới còn tiếp nối, hoằng truyền cho đến ngày hôm nay.
Ngày Lễ Thành Đạo còn là ngày lễ Hiệp kỵ, tri ân các bậc Tiền bối hữu công với đạo pháp. Trong đó có các Hoà thượng, Thượng Toạ, Đại Đức, Tăng , Ni, các Huynh trưởng GĐPTVN, những vị đã xã thân để bảo vệ Đạo Pháp trong những thời điểm Pháp nạn nguy nan.
Kính thưa Quí Huynh Trưởng GĐPT
Hôm nay quí vị Huynh trưởng GĐPT xa gần về đây, trước là để hầu kỵ các vị Tổ sư, các vị Huynh trưởng có công với đạo Pháp đã quá cố, nhân Lễ này, Quí vị còn phát tâm Qui y, Thọ cấp để tiếp tục kế thừa mạng mạch công cuộc hộ Pháp và hoằng dương chánh Pháp đến những lớp đàn em sau này.
Điều đó chứng tỏ, Quí vị đã phát huy đầy đủ phương châm: Bi, Trí, Dũng của GĐPT, đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, trở ngại, để hôm nay, đông đảo quí vị, đã có mặt trong Đại Lễ này. Đó là một công đức vô cùng to lớn và trân quí. Huynh trưởng GĐPT là những vị phát tín tâm rất cao, phát hạnh nguyện rất lớn, đa số quí vị lại là thành phần thanh niên, trí thức trong xã hội, rất hăng hái, sẵn sàng trong mọi khó khăn, thử thách, là thành phần nòng cốt trong hàng ngũ tín đồ, nên trong công cuộc hộ pháp và hoằng truyền chánh pháp, Giáo Hội rất tin tưởng và trông chờ rất nhiều ở quí vị.
Vì thế, ngày lễ thọ cấp hôm nay sẽ đưa người Huynh trưởng GĐPTVN “cất bước theo những phương trời cao rộng”, nó chẳng những đánh dấu bước tiến trên con đường học Phật mà còn nhắc nhở vai trò hộ trì Chánh pháp, Phục vụ Nhân loại và Dân tộc của người Huynh trưởng theo tinh thần Thông Điệp “Bồ tát thấy dân kêu ca, liền gạt lệ xông vào nơi chính trường hà khắc để cứu dân khỏi nạn lầm than” mà Thiền tổ Khương Tăng Hội đã đề ra.
Mong rằng, trong những ngày tới, trong tương lai, sẽ còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng tất cả chúng ta vẫn tinh tấn, dũng mãnh, kiên trì tiếp tục con đường chánh đạo mà ngày hôm nay chúng ta đã phát nguyện, đã phát tâm, chọn lựa để làm lý tưởng, làm hướng đi cho cuộc đời mình.
Trân trọng kính chào Chư Tôn Đức và liệt quí vị.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

- Huynh Trưởng Nguyễn Đức Thủy ( Thừa Thiên ) thay mặt các Huynh Trưởng Đại Diện cùng các Huynh Trưởng Cấp Tín Tân Thăng đọc Cảm Từ ( đính kèm )

                                                        CẢM TỪ
CỦA ĐẠI DIỆN HUYNH TRƯỞNG THAM DỰ LỄ THỌ CẤP PL2553

Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng Bạch Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.
Ngưỡng Bạch Chư Tôn Giáo Phẩm trong Hội Đồng Lưỡng Viện.
Ngưỡng Bạch Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên.
Kính Thưa Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN cùng các Anh Chị Huynh Trưởng Đại Diện ban Hướng Dẫn các Tỉnh Thành.
Chúng con cảm nhận rằng, khi đứng trong đội ngủ Áo Lam, được làm người Huynh Trưởng là một vinh dự. Được Thọ Cấp để chính thưc làm người Huynh Trưởng lại càng vinh dự hơn.
 Cho nên đối với 51 Anh Chị Em chúng con trên các Tỉnh Thành toàn quốc về đây thọ nhận Cấp Tín do Viện Hóa Đạo trực tiếp chứng minh thì vinh dự ấy lớn lao không gì sánh bằng.
Với hoàn cảnh khó khăn của Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất hơn ba thập niên qua, tại các địa phương, chúng con đã được Quí Ngài che chở và giáo dưỡng, được các Anh Chị trong Ban Hướng Dẫn dìu dắt nên ngày càng lớn lên trong niềm tin và lý tưởng.
Đã đến lúc phải chung vai gánh vác cùng các Anh chị đi trước, giữ vững và phát triển truyền thống của Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam dưới sự lãnh đạo của GHPGVNTN.
Nhờ phước duyên lớn, hôm nay chúng con vân tập về đây, trước bảo điện của Ngôi Tam Bảo chứng minh cho chúng con thọ nhận nhiệm vụ của người Huynh Trưởng Cấp Tín GĐPTVN, một trách nhiệm nặng nề hơn nhưng thật diễm phúc và vinh dự vì đã bao năm mơ ước, hôm nay chúng con được nhận lãnh lời chỉ giáo trược tiếp của Ngài Đại Lão Hòa Thượng XLTV/VTT kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo cùng Quí Ngài trong Hội Đồng Lưỡng Viện. Những lời chỉ giáo ấy không khác gì giòng sữa mẹ thấm vào cơ thể chúng con, cho chúng con biết bao tình thương ưu ái, dạy cho chúng con nghĩa đạo hiếu trung, thật sự tình nghĩa cha con khó lòng xao lãng.
Ngưỡng Bạch Quí Ngài.
Thật sự đáng buồn, vì chỉ ít phút nữa thôi, chúng con đã phải rời xa Quí Ngài, Quí Anh Chị để trở về địa phương mình, không biết khi nào gặp lại. Mơ ước thì quá nhiều mà thời gian gần gũi thì quá ngắn. Chúng con không muốn rời xa, muốn nán lại thêm đôi chút quì dưới chân Ngài để bày tỏ hết lòng kính ngưỡng. Nhưng chúng con nhận biết rằng những lời giáo huấn của Ngài là niềm vui bất diệt cho chúng con, trang bị cho chúng con thêm nghị lực trong cuộc đời Huynh Trưởng mà không phải ai cũng có được may mắn như hôm nay.
Rời xa Quí Ngài, chúng con hứa khắc ghi lời vàng ngọc, xem đây là giây phút khó phai và cũng là dấu ấn sâu đậm trong hành trang GĐPT của chúng con . Cuối cùng chúng con nguyện cầu Phật Lực gia hộ để Quí Ngài Pháp Thể Khinh An, Huệ Mạng Tăng Trưởng, tiếp tục lãnh đạo Giáo Hội cho đến ngày Pháp Nạn và Quốc Nạn được giải trừ.
 Đồng thời kính chúc các Anh Chị trong Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Ban Hướng Dẫn các Tỉnh thành Bồ Đề Tâm Kiên Cố để duy trì và phát triển Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong giao đoạn đầy cam go và thử thách nầy.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.

- Thượng Tọa Phó Viện Trưởng cử xướng Tứ Hoàng Thệ Nguyện, Tam Tự Qui y và Hồi Hướng Công Đức.
- 3 hồi chuông trống Bát Nhã kết thúc Buổi Lễ.
- Cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng cùng Chư Tôn quang lâm Tổ Đường cử hành Lễ Tưởng Niệm Chư Thánh Tử Đạo, Chư vị tiền bối hữu công.
                     
                                            ************
Mừng ! Ai cũng mừng.
Mãi chú tâm vào buổi Lễ, bây giờ nhìn lại mới thấy Công An thường phục đứng đầy sân chùa, cả 2 bên hành lang Chánh Điện, nhưng mọi gương mặt Huynh Trưởng đều rạng rỡ một nụ cười.

************
Vui ! Ai cũng vui. Buổi cơm trưa thân mật, anh em ngồi quây quần bên nhau, sợ thời gian qua nhanh không đủ để tâm tình nên nhiều người ham nói mà quên ăn !

BÊN NGƯỜI QUÍ KÍNH
2g chiều Anh Chị Em Huynh Trưởng đã ngồi ngay ngắn trước Chánh Điện chờ đợi được tiếp xúc với Ôn Viện trưởng. Hồi hộp không biết Ôn có khoẻ không vì buổi sáng trong Lễ Thọ Cấp Ôn rất mệt sau một đêm mất ngủ do bệnh nên đã ủy nhiệm Ôn Long Quang tuyên đọc Đạo Từ.
2g5 Ôn Quảng Độ rạng rỡ bước vào Chánh Điện, bên Ôn còn có Ôn Long Quang, Thầy Viên Định, Thầy Chơn Tâm, Thầy Viên Hỷ (sau buổi Lễ Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên vội vã về Đà Nẵng để kịp điểu trị cơn bênh kinh niên đã hành hạ Hòa Thương cả chục năm trời ). Sau khi cung thỉnh Ôn an tọa, Huynh Trưởng Vụ Trưởng Lê Công Cầu trình lên Ôn ước nguyện của anh chị em: xa xôi, cách trở, eo hẹp phương tiện, đa số chỉ “văn kỳ thanh mà bất kiến kỳ hình” giờ đây được quây quần quanh Ôn, được diện kiến pháp thể của Ôn, đó là một ân đức lớn lao mà Ôn đã dành cho anh em Huynh Trưởng GĐPT, kính mong Ôn hoan hỷ ban Pháp Nhũ cho chúng con thêm nghị lực để gánh vác trọng trách của người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
Ôn đã ngậm ngùi khái quát Pháp Nạn của GHPGVNTN từ sau năm 1975 cho đến nay, song song với Pháp Nạn, Quốc Nạn do Đảng Cộng Sản Việt Nam gây ra cho Dân Tộc và Đất Nước càng ngày càng trầm trọng có thể sẽ đưa 85 triệu đồng bào vào ách nô lệ Bắc Phương.
Với tinh thần Bồ Tát, GHPGVNTN buộc lòng phải dấn thân vào con đường đấu tranh để giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn. GHPGVNTN không làm chính trị, nhưng GH có quyền bày tỏ Thái Độ Chính Trị, mọi thành viên của Giáo Hội nhất là hàng Cư sĩ có quyền thực hiện thái độ chính trị của mình. Ngày nay với sự chỉ đạo của Đảng Cộng Sản, các thế lực vô minh đã tìm mọi cách vu khống xuyên tạc GHPGVNTN nhất là các vị lãnh đạo tiền nhiệm hòng dập tắt tiếng nói uy dũng của GHPGVNTN. Anh Chị Em Huynh Trưởng GĐPT đã thể hiện tinh thần vô úy, cùng Gíao hội chịu đựng những thử thách cam go trong giai đoạn vô cùng khó khăn nầy, mong rằng anh chị em bình tỉnh, sáng suốt giữ vững con đường mà GHPGVNTN đã đi, đang đi và sẽ đi đến cùng để đạt được tự do, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ.

Thời gian đã hết, cuộc hội ngộ đã đến giờ tạm biệt, anh chị em Huynh Trưởng chen lấn vào chụp ảnh lưu niệm với Ôn, ai cũng mong mang được hình ảnh qui kính về làm hành trang trong cuộc đời Huynh Trưởng, nhất là các Huynh trưởng Cấp Tín Tân Thăng.

*********
Tiển đưa Ôn Viện trưởng và Chư Tăng hồi phương trượng, Anh Chị Em Huynh Trưởng cũng ngậm ngùi