Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

NEW CAR FOR $ 600.00

From: Ngoc San Pham *Tiem Pham

Cạnh tranh trong thời đại kinh tế thi trường toàn cầu hoá :
Xe hơi một chỗ ngồi -thiết bi thật tân kỳ- chay đỡ hao săng nhất mà giá
lại rẻ nhất : 4000 nhân dân tệ (tương đương $US600).

http://caonienbachhac.com/blog/09-0246.pdf