Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

Phim hoạt họa

From : Do Tran * hue do *binh le

Phim hoạt hoạ rất tài tình. Các bạn có thể cùng chơi với các cháu
mỗi khi phải đóng vai MC. (1)

Bấm vào ici đưới đây hình sẽ hiện ra, rồi bấm cây bút vẽ.
Nó sẽ vẽ cho các bạn xem...Thật hết sảy ...

http://www.jacquielawson.com/viewcard.asp?code=1560479383964&source=jl999