Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Nhập cư bất hợp pháp tại cảng Calais

From: Do Viet * Nguyen VinhGiam

Video & Phóng sự

Nhập cư bất hợp pháp tại cảng Calais
Huỳnh Tâm

“… Nay em sống hay chết chỉ cách một phân ly trên mặt đất mà thôi. Anh thấy đó, em sống ở cầu cảng có khác mấy với loài khỉ biết mặc áo quần của người đâu!…”
Đọc tiếp ( attachment)

http://caonienbachhac.com/blog/10-0001.doc