Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

NỖI BUỒN VÀ NIỀM TIN

NỖI BUỒN VÀ NIỀM TIN

Năm cũ vừa qua mang nhiều đau khổ :
Kinh tế suy đồi ,lụt lội khắp nơi ,
Dân biển miền Trung không dám ra khơi ,
Sợ Tàu cộng cướp thuyền và đánh giết .

Chúng đã gây bao nhiêu điều oan nghiệt ,
Chất nổ bắt ôm để chúng quay phim ,
Cốt vu oan cho dân Việt đã tìm
Cách khủng bố càng dễ bề đánh đập.

Mới gần đây chúng xua thuyền tấp nập.
Bũa lưới xong còn tiến sát vào bờ,
Thế mà sao chính phủ vẫn tỉnh bơ,
Xúi dân đen ra đương đầu với chúng.

Hèn hạ quá,nào đội quân " Bách thắng " ?
Không ra quân chống lại kẻ gian tà,
Hay "mắc quai" nên khó mở miệng ra,
Giữ im lặng cho đến ngày mất nước .

Bên trong gây nhiều điều vô đạo đức,
Bát nhã tu sinh bị đuổi khắp nơi,
Thánh giá Đồng Chiêm đập phá nát rồi,
Đánh giáo dân máu tuôn rơi khắp chốn !

Trí thức,luật sư thấy điều nguy khốn,
Sợ rồi đây Trung cộng chiếm nước nhà,
Bèn viết nhiều ý kiến để đưa ra,
Chống Tàu cộng,lập Tự do Dân chủ.

Liền sau đó bị chính quyền chụp mũ,
Ghép vào điều 79 để bát giam.
Thấy chưa vừa ý kẻ gian tham,
Đổi điều khác buộc tội cao ngất nghẽu.

Các chuyện trên khiến dân buồn thiu thĩu,
Bỗng một nguồn tin mới đã đưa ra,
Mỹ phái thêm lực lượng từ Dakota
Đến Andersen do Douglas (Cox) điều khiển.

Ba mốt tàu ngầm chạy sâu đáy biển,
Mặt nước thì USS Swight D (Tàu sân bay).
Dài ba trăm ba,rộng bảy bảy khỏi chê (333và 77 m)
Chở trăm máy bay và hơn sáu ngàn thủy thủ.

Yểm trợ Thái bình dương vậy ( là )quá đủ.
Nhờ tin này dân rất đổi vui mừng.
Mặt biển đông có tàu Mỹ canh chừng,
Bọn bành trướng khó đem quân thôn tính.

Qua cơn mưa ánh vừng dương đưa đến,
Sau đêm đen sẽ rạng rỡ bình minh,
Luật Tạo hóa đã phân định đinh ninh,
Phi đạo đức không bao giờ tồn tại.

Mong thay,

Toronto 12-1-2010 . THANH KHANG