Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

Việt Nam Quê Hương Tìm Lại

From: Truong kim Anh * HoangDungHKL* Khoi Ta

Mời quý vị xem. Rất đáng xem. Nếu không có thì giờ thì lưu giữ để xem từng ngày.
Nhất là những vị chưa có dịp đi ra miền Bắc và miền Trung lẫn miền Tây,
lại càng nên xem,hình ảnh quê hương.

Người thực hiện series "VN Quê Hương Tìm Lại" là anh Phạm Ngọc Phước,
một cựu học sinh lycee Yersin, Da Lat, nguyên giáo sư môn Pháp Văn tại
trường trung học Vũng Tàu.

Tập 1: Hà Nội, Hà Đông, Tam Cốc
http://huyhamedia.com/VNQHTL1.html

Tập 2: Bích Động, Hoa Lư, Chùa Hương, Sài Gòn
http://huyhamedia.com/VNQHTL2.html

Tập 3: Đà Lạt Ngày Tháng Cũ
http://huyhamedia.com/VNQHTL3.html

Tập 4: Trên Những Nẻo Đường Miền Trung
http://huyhamedia.com/VNQHTL4.html

Tập 5: Bên Này Bến Hải
http://huyhamedia.com/VNQHTL5.html

Tập 6: Vũng Tàu Ngày Trở Lại
http://huyhamedia.com/VNQHTL6.html

Tập 7: Sài Gòn Thành Phố Trong Hồi Tưởng
http://huyhamedia.com/VNQHTL7.html

Tập 8: Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ
http://huyhamedia.com/VNQHTL8.html