Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

CHIEN TRANH GIAU DIEM CUA CS VIET NAM CHONG LAI PHAT TU HAI NGOAI

Tác giả: Scott Johnson
 Epoch Times  ( Dai ky Nguyen) 
Thứ tư, 24 Tháng 3 2010 03:28
clip_image001
BỊ ĐÀN ÁP:Một tăng sĩ Phật giáo, Thượng tọa Thích Phước Nhơn, ôm cái đầu Phật bị xúc phạm tại ngôi chùa của ngài ở Marangaroo, Tây Úc, tháng giêng năm 2010. Thượng tọa tin rằng Hà nội giật dây ở đằng sau cuộc công kích. (Scott Johnson)

Việt Nam đã tiến hành một chiến tranh công khai lẫn dấu giếm tàn bạo đối với dân chúng Phật tử trong hàng chục năm trời.
Năm 1981, chế độ này chính thức không công nhận Giáo hội Phật giáo có từ ban đầu và lâu đời nhất của nước Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).
Cộng sản đã tấn công truyền thống 2.000 năm lịch sử và dựng nên một giáo hội mới thay thế, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do nhà nước quản chế.
Những nhóm nào đã từ chối quy thuộc vào Giáo hội mới này thì bị bỏ tù, tra tấn, và ngay cả bị xử tử.
Người lãnh đạo tinh thần hiện nay của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và cũng là người được đề cử giải thưởng Nobel, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đã sống 26 năm qua với bản án tù treo (quản thúc tại gia) ở Việt Nam.
Cuộc tranh đấu của ngài bắt đầu từ khi ngài còn là một vị tăng sĩ trẻ tuổi, mà đã chứng kiến vị bổn sư của ngài bị cộng sản xử tử.
Được xem là những người chống đối lý thuyết Cộng sản, Hòa thượng Thích Quảng Độ và tăng chúng Phật giáo của ngài là đối tượng cho cuộc đàn áp tại quốc nội, và bây giờ lan ra cả hải ngoại.
Chỉ vài ngày sau khi các chư Tăng ở một chùa Phật giáo (chùa Phổ Quang) thuộc miền Tây Úc Đại Lợi tố cáo chính sách đàn áp tôn giáo của Hà-Nội, thì các tượng Phật trong chùa đã bị đập phá gãy đầu. Sự kiện này đã xẩy ra vào tháng 10 và tháng 11 năm 2009.
Sự xúc phạm tượng Phật, lần đầu tiên, đã xẩy ra sau khi Thượng tọa Trụ trì ngôi chùa, là người đại diện của GHPGVNTN tại Úc Đại Lợi, đi dự Đại hội Phật giáo ở Los Angeles, nơi các chư Tăng tuyên bố quyết tâm của họ là chống lại kế họạch Hà-nội tiêu diệt giáo hội.

Sự xúc phạm tượng Phật, lần thứ hai, đã xẩy ra sau khi Thượng tọa Trụ trì tổ chức cho Phái đoàn Văn phòng II Viện Hóa Đạo đến gặp chính phủ Úc đại Lợi tại Toà nhà Quốc Hội ở Canberra. Cuộc gặp mặt được tổ chức để khuyến cáo chính phủ Úc về sự đàn áp tôn giáo của chế độ Hà-Nội, để chuẩn bị cuộc đối thoại giữa Úc và Việt Nam về vấn đề nhân quyền, mà được tổ chức vào tháng 12, năm 2009.
Vì vậy, sự kiện đập phá gãy đầu tượng Phật rõ ràng được xem như một cảnh cáo cho các Phật tử người Úc gốc Việt. Đối với Hà-Nội, sự kiện Phật tử chia thành từng nhóm để nói lên những vi phạm nhân quyền là chính trị-địa, bởi vì chế độ độc tài của họ sẽ càng bị áp lực trên thế giới đòi hỏi phải chấm dứt đàn áp tôn giáo.
Năm 2004, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Hoa kỳ đặt Việt Nam và danh sách của những “quốc gia bị chú ý đặc biệt” [“Country of Particular Concern” (CPC)], danh sách của các quốc gia bị chính thức theo dõi vì nổi tiếng về thực hành đàn áp tôn giáo. Bị để tên trong danh sách CPC, tức là có thể bị các hình phạt ảnh hưởng kinh tế, vì vậy Hà nội quyết tâm làm im miệng bất cứ chỉ trích nào.
Tuy nhiên, Hà nội và Hoa thịnh đốn, đã đi tới một thỏa thuận để Việt nam có chính sách cải tổ năm 2006, với sự hiểu biết rằng Việt-nam sẽ được rút tên ra khỏi danh sách CPC.
Việtnam quả thực đã được bỏ tên ra khỏi danh sách CPC (Những quốc gia bị chú ý đặc biệt), và những hứa hẹn cải tổ vẫn chưa bao giờ được thực hiện.
Trên thực tế, Việt nam đã gia tăng sự đàn áp, mà Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phải lên tiếng tố cáo Việt Nam là một quốc gia “phát động một trong những đàn áp thẳng tay nhất đối với những người ôn hòa bất đồng chính kiến trong 20 năm nay.”

Chưa bao giờ, những lời kêu gọi để bỏ tên Việt nam vào lại trong danh sách CPC, như của Uỷ ban Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên thế giới của Hoa Kỳ, đã trôi qua chẳng ai chú ý đến.
Hiện tại, Hà-nội chỉ đổi hình thức những lực lượng an ninh của nó trở thành những cơ chế dấu giếm hơn trong sự đàn áp tôn gíáo.
Những cơ chế dấu giếm này bao gồm sự phát triển các giáo hội được gọi là “hợp pháp” trong lúc vẫn đàn áp các giáo hội “bất hợp pháp” mà không chịu sự điều khiển của chế độ cộng sản. Những nhóm tôn giáo trên khắp Việt Nam--Phật giáo, người Thượng và người Mường Cơ đốc giáo, Công giáo, Hoà hảo, và Cao Đài, và những nhà bất đồng chính kiến khác, như những nhà tranh đấu cho dân chủ, ký giả, và người viết blog--tất cả phải đối diện với cùng một biện pháp đàn áp.

Ý định của Hà-Nội là một chính sách “chia để trị” bằng cách xâm nhập các nhóm bất đồng chính kiến ở hải ngoại.
Chỉ thị cho chính sách bí mật của Hà-nội
Thật không ngờ, bằng chứng về chính sách đàn áp của Hà-nội đến từ những văn bản viết ra về chính sách của họ. Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế, có trụ sở tại Paris, đã vạch trần những chỉ thị cho chính sách bí mật mà phác thảo ý định tấn công những nhà bất đồng chính kiến ở hải ngoại.
Phát ngôn viên hải ngoại của Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất, ông Võ văn Ái,thậm chí đã làm chứng trước Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề này. Điều trần trước Uỷ ban Đối ngoại của Hạ nghị viện Hoa Kỳ ngày 20 tháng 6, 2005, ông Ái đã trích dẫn các mệnh lệnh rõ ràng ra lệnh cho lực lượng an ninh của Việt nam “diệt sạch hoàn toàn Giáo hội Phật giáo Ấn Quang trong vòng một lần”
“Giáo hội Phật giáo Ấn Quang” là danh từ của Hà-nội ám chỉ Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất, và những chỉ thị mật, viết bởi Viện Khoa học Công An ở Hà nội được mang tựa đề “Về tôn giáo và đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tôn giáo—tài liệu tham khảo và lưu hành trong nội bộ ngành Công an Nhân dân.”
Bà Penelope Faulkner, người tranh đấu lâu năm với phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, cho biết chỉ thị mật ra lệnh các cán bộ Đảng và công an tại mỗi cấp phải “chống đối, đàn áp, cô lập, và chia rẽ” hàng giáo phẩm lãnh đạo GHPGVNTN. Bà cho rằng, “Những chỉ thị này ra lệnh phải huấn luyện các đặc công để xâm nhập GHPGVNTN, không những chỉ thu thập tài liệu tình báo và báo cáo các hoạt động của GHPGVNTN, mà còn phải tạo nên sự ly khai giáo hội và bất đồng ý kiến trong vòng cấp bực của họ, và vì vậy phá hoại GHPGVNTN từ bên trong.”
Theo bà Faulkner, những ‘đặc công’ này đã mở rộng địa bàn hoạt động tới hải ngoại với Úc đại Lợi được sắp đặt trở thành trường hợp thử nghiệm chiến lược của Hà nội.

Úc đại Lợi--Trường hợp thử nghiệm
clip_image002
DŨNG CẢM: Bà Penelope Faulker, phát ngôn viên của văn phòng Thông tin Phật giáo, trụ sở tại Paris, nói lên sự chống đối Việt nam đàn áp Phật giáo, tôn giáo của phần đông dân Việt nam, trong buổi lưu thuyết tại Úc đại lợi, tháng 6 năm 2009. (Penelope Faulkner)
Bà Faulkner nói rằng Hà-Nội sắp đặt các “mặt trận” chính quyền để phá hoại cộng đồng tôn giáo và những nhà tranh đấu cho dân chủ ở hải ngoại. Hà-Nội đã gởi hàng trăm tăng ni “quốc doanh” tới Úc Đại Lợi và Hoa Kỳ.
Mặt trận” chủ yếu hiện giờ đang tấn công GHPGVNTN đã được thành lập qua một cuộc họp tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 1 tháng 1 năm 2009, dưới cái tên “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên châu.”
Bà Faulkner còn nói rằng mánh khoé của những mặt trận này “là không công khai cổ võ chủ nghiã cộng sản, mà bảo Phật tử không nên tham gia chính trị, chỉ nên cầu nguyện và gởi tiền về Việt Nam, và không tham gia chiến dịch đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền.”

Bà Faulkner không còn nghi ngờ gì nữa về việc Hà nội tham gia trong vìệc hăm dọa Phật tử hải ngoại và bà trích dẫn từ chỉ thị mật cho nhà cầm quyền Việt nam phải “hành động trước để ngăn chặn các quốc gia Tây phương mở các cuộc điều tra về nhân quyền.”
Chỉ thị viết rằng, “Chúng tôi kêu gọi bộ Chính trị phối hợp các hoạt động giữa ban Tuyên truyền và Dân vận, bộ Nội vụ, bộ Ngoại giao, ban Tôn giáo của đảng Cộng sản Việt nam với người Việt hải ngoại để cùng chung thực hiện chính sách này.”
Một thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất Liên châu, một nhà sư Việt nam có chùa ở Sydney, đã bị bắt gặp trong ngày 26 tháng 11, năm 2009, tại Quốc hội Úc ở Canberra, đang nói chuyện với một nhóm chừng chục sĩ quan Công an cao cấp của Việt nam. Trong cùng ngày đó, phái đoàn Viện Hóa Đạo II của GHPGVNTN đã đến gặp chính phủ Úc.

Vài ngày sau, ngôi chùa (Phổ Quang) của GHPGVNTN ở miền Tây nước Úc đã bị xúc phạm.
Bà Faulkner đi cùng với phái đoàn GHPGVNTN, và trong lúc bà xác nhận các sĩ quan Công an này có thể đã đến Quốc hội Úc trong vài công tác ngoại giao, bà cũng chắc chắnrằng họ đã thông báo cấp trên của họ tại Hà nội về việc gặp Phái đoàn GHPGVNTN tại Toà nhà Quốc Hội.
Bà cũng quả quyết sự xúc phạm tượng Phật của ngôi chùa ở miền Tây nước Úc không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Vào tháng 1năm 2010, người viết bài này đến thăm ngôi chùa Phật giáo tại thành phố Perth, thuộc Tây Úc, và đã hầu chuyện với Thầy Trụ trì, Thượng tọa Thích Phước Nhơn. Thượng tọa ôm một trong hai cái đầu tượng Phật bị gãy trong cánh tay và nói rằng Hà nội từ lâu đã cố gắng tiêu diệt giáo hội của họ.
Thượng tọa Phước Nhơn cũng nói ngài đã nhận một phong thư nặc danh với giấy đốt vàng mã gởi tới ngài trong năm 2009. Loại giấy này là truyền thống dùng để đốt khi cúng người chết. Ngài giải thích ý nghĩa duy nhất của bức thơ này là “lời hăm dọa sẽ bị giết chết.”
Những thành viên trong GHPGVNTN ở Sydney và Melbourne cũng nhận những cú điện thọai hăm dọa, Thượng toạ nói. Thượng tọa Thích Phước Nhơn nói rằng tượng Phật đang được tu sửa.
Ông Scott Johnson là một luật sư, văn sĩ, và một nhà tranh đấu cho nhân quyền mà chú trọng đến những vấn đề của Đông nam Á châu
Vietnam’s Covert War Against Overseas Buddhists

In Vietnam hundreds of monks undergo re-education to infiltrate overseas temples with the aim to destroy the Unified Buddhist Church of Vietnam

By Scott Johnson Created: Jan 25, 2010 Last Updated: Jan 25, 2010clip_image001PERSECUTED: A Buddhist monk holds a desecrated statute at his temple in Marangaroo, Western Australia, January, 2009. He believes Hanoi was behind the attack. (Scott Johnson)
Vietnam has waged a brutal overt and covert war against its Buddhist population for decades.
In 1981, they officially outlawed their country’s oldest and original Buddhist Church, the Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV).
The communists attacked the 2000-year-old tradition and created an alternative state-controlled Buddhist Church.
Those who refused to submit allegiance to this new order were imprisoned, tortured, and even murdered.
The current spiritual leader of the UBCV, Nobel Prize nominee the Venerable Thich Quang Do, has spent the last 26 years under house arrest in Vietnam.
His struggle began years ago when as a young monk he witnessed the execution of his Buddhist teacher by the communists.
Viewed as antagonists to communist ideology, Do and his fellow Buddhists are a target of persecution inside, and now outside, Vietnam.
Just days after monks at a Buddhist temple in Western Australia denounced Hanoi’s policies of religious repression, Buddhist statutes at the temple were beheaded. The incident occurred in October and November 2009.
The first desecration occurred after the temple’s head monk, who is the UBCV’s Australian representative, attended a Buddhist conference in Los Angeles, where they announced their determination to oppose Hanoi’s plan to eliminate them.
The second desecration occurred after this same monk sponsored a delegation of UBCV exiles to meet with the Australian government in Parliament House, Canberra. The meeting was organized to advise the government of Hanoi’s religious persecution in preparation for the Australia-Vietnam human rights dialogue to be held in December.
Thus, the beheadings were clearly viewed as a warning to the Australian Buddhists. For Hanoi, the ramifications of Buddhists speaking out on human rights abuses is geopolitical, for their authoritarian regime has come under growing international pressure to cease religious persecution.
In the United States, it was in 2004 that the State Department first designated Vietnam as a “Country of Particular Concern” (CPC), the official watch list of nations that commit egregious religious persecution. CPC designation involves potential economic sanctions, hence Hanoi’s determination to silence any critics.
Hanoi and Washington however, reached an agreement for reform in 2006, with the understanding that Vietnam would be dropped from CPC designation.
Vietnam was indeed removed from the CPC designation and yet the promised reforms never came.
In fact, Vietnam increased persecution, of which Human Rights Watch accused the country of “launching one of the worst crackdowns on peaceful dissidents in 20 years.”
Ever since, calls for Vietnam to be re-designated as a CPC, such as the U.S. Commission on International Freedom, have gone unheeded.
Today, Hanoi has merely morphed its security forces into adopting more covert mechanisms of religious persecution.
These covert mechanisms involve expanding so-called “legal” churches while persecuting “illegal” churches that refuse to submit to communist control. Religious groups across Vietnam—Buddhists, Montagnard and Hmong Christians, Catholics, Hoa Hao, and Cai Dai sects, and other dissidents like democracy advocates, journalists, and bloggers—all face the same repressive measures.
Hanoi’s intention is a ‘divide and conquer’ policy that includes infiltration of overseas dissident groups.

Hanoi’s Secret Policy Directives
Incredibly, evidence of Hanoi’s policy of persecution comes from their written policies.
The Paris-based International Buddhist Information Bureau has uncovered secret policy directives outlining Hanoi’s intention to attack overseas dissidents.
The overseas spokesman for the UBCV, Vo Van Ai even testified before the U.S. Congress on this fact. Speaking before the House Committee on International Relations on June 20, 2005, he quoted Hanoi’s explicit orders directing Vietnam’s security forces to “wipe out the An Quang Buddhist Church once and for all.”
The “An Quang Buddhist Church” is Hanoi’s term for the UBCV and the secret directives, authored by the Public Security Science Institute in Hanoi are entitled “On Religions and the Struggle Against Activities Exploiting Religion—Internal Document for Study and Circulation in the People’s Security Services.”


STANDING STRONG: Penelope Faulkner, spokesperson for Paris-based International Buddhist Information Bureau, speaks out against Vietnam's persecution against Buddhism, Vietnam's majority religion during a speaking tour in Australia, June 2009. (Penelope Faulkner)
Penelope Faulkner, a long time activist with the International Buddhist Information Bureau, reports the secret directive instructs party cadres and security agents at every level to “oppose, repress, isolate, and divide” UBCV leaders. She states, “These directives order the training of special agents to infiltrate the UBCV, not only to gather intelligence and report on UBCV activities, but to create schisms and dissent within their ranks, thus undermining the UBCV from within.”
According to Faulkner these “special agents” have extended these activities overseas with Australia set to become the test case for their strategy.

Australia—The Test Case
Faulkner states that Hanoi has set up government “fronts” to undermine overseas religious groups and democracy activists and have sent hundreds of “state-sponsored” monks to Australia and the United States.
The main one now attacking the UBCV was formed at a conference in Sydney, Australia on Jan. 1, 2009. This “front” goes under the name “Trans-continental Unified Buddhist Church of Vietnam.”
Faulkner said the ploy of these fronts “is not to overtly promote communism, but to tell Buddhists they should not get mixed up in politics, just stick to praying and sending money to Vietnam, and not get involved in the movement for religious freedom and human rights.”
Faulkner has no doubt that Hanoi is involved in intimidating overseas Buddhists and she quotes from the secret directive which orders Vietnamese authorities to “take pre-emptive action to prevent Western countries from making human rights investigations” in Vietnam.
The directive states, “We urge the Politburo to coordinate activities between the Vietnamese Communist Party’s departments of propaganda and mobilization, interior affairs, foreign affairs, religious affairs, and overseas Vietnamese to work together on this policy.”
One member of this “Transcontinental UBCV,” a Vietnamese monk based in Sydney, was seen Nov. 26, 2009, at the Parliament House in Canberra talking to about a dozen high ranking Vietnamese security officers. It was the same day the UBCV overseas delegation met with the Australian government.
A few days later the UBCV temple in Western Australia was desecrated.
Faulkner was among the UBCV delegation, and while she admits these security officers were likely attending the Australian Parliament for some diplomatic matter, she has no doubt they notified their bosses in Hanoi of seeing them at Parliament House.
She is also sure the desecration of the temple in Western Australia was no coincidence.
In January 2010 this reporter traveled to the Buddhist Temple in Perth, Western Australia, and spoke to the monk in charge, Venerable Thich Phuoc Nhon. He carried the head of one of the two beheaded Buddhas in his arms and said Hanoi had long been trying to eliminate their church.
Nhon also said he received an anonymous envelope of gold and silver “funeral paper” in the mail in 2009. The paper is an ancient funeral tradition, and he said there was only one explanation for this letter: “a death threat.”
Members of his church in Sydney and Melbourne have also received threats over the telephone, he said.
Nhon said the statute would be repaired.
Scott Johnson is a lawyer, writer and human rights activist who has focused on issues in South East Asia.