Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

VE VANG DAN VIET

From : Amsfv        
CBC-TV Phỏng vấn                      
Đại Tá Không Luc Hoa Kỳ gốc Việt :LÊ SƠN                                                                         
 sĩ quan giao tế của Bộ Tư Lệnh International Security Assistance Force, HQ Public Affairs ( lực lượng Đồng Minh bảo vệ an ninh cho cac đoàn cong-voa cuả NATO trên lảnh thổ Afghanistan                                                                                                           Day có thể là vị Sĩ quan người Mỹ gốc Việt cao cấp nhất đang tại ngũ của  Không Luc Hoa Kỳ ...
http://www.dvidshub.net/?script=video/video_show.php&id=81434