Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010

MỘT PHÚT SUY TƯ

From : Ngoc san Pham " KimsonVo 2001* Dung Tran* Kim Vo

Thắp lên ngọn nến, để soi sáng đêm đen

Một phút suy tư
Tâm là  điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm.
Tâm của con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người : 
- Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.
- Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.
- Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù..
- Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
- Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá…
Cho nên, ta không những đem tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn :
- Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.
- Đặt trên mắt để nhìn thấy nổi khổ của tha nhân.
- Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.
- Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.
- Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của  người khác..                                           

-Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với vợ chồng, anh em chị em.             Thân xác không tim thì thân  xác chết                                                                     --  Làm người không có tâm thì cuộc sống chỉ  có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người.   
        Thân Chúc Môt Ngày Bình An !