Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

E-MAIL NEN DOC

From: Do Tran* Hop Bui
Chuyện này đang xảy ra, sẽ xảy ra tại bất cứ tiểu bang nào bị "bội chi" ngân sách, buộc phải giảm chi, buộc phải thả tội phạm trước ngày mãn hạn tù. Bọn côn đồ này đang bắt đầu lộng hành !
Quý Vị nên lưu ý đám con cháu mình trước - cho an toàn xa lộ.PVUFriday, April 16, 2010, 6:37 AM- Whoever could not read Vietnamese, please scroll to English part at bottom.
Dưới đây là một cái email do một người làm việc ở Công Tố Viện của Quận Los Angeles.  Người này gửi email cho bạn bè để thông báo là rất nhiều kẻ tội phạm đã và sẽ được thả ra khỏi trại giam vì Chính Quyền Tiểu Bang không còn có ngân khoản để tiếp tục giam giữ họ.  Vì vậy mọi người nên cẩn thận hơn khi ở nhà hoặc khi đi ra ngoài.  Nếu không thật cần thiết thì không nên ra ngoài đường vào ban đêm.  Tình trạng thả tội phạm này có thể cũng xảy ra ở những tiểu bang khác trên toàn nước Mỹ.
I just wanted to share some information that the West Valley detention as of today released 50 inmates; not only West Valley, but also San Bernardino, and Riverside Counties. By the end of the month they will be releasing about 750 inmates. They are counting on it saving the state millions of dollars.
So I was warned to make sure I’m aware of my surroundings at all times. Make sure you lock your doors to your house and car. Don't walk out at night by yourself. When leaving your house, get in your car, lock the doors, and start it before you open your garage.
They are expecting a lot of things to happen since these guys need money and won't be able to find a job. Share this info with your kids so they are aware since I know some of us have kids that walk to and from school. Share it with your family and friends. So everyone be safe, be aware...pass it on to make them aware.
Los Angeles County District Attorney's Office
Victim-Witness Assistance Program