Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt tại Úc

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 2115 Footscray VIC 3011
Tel: 0411 756 552   
Email:
sicmaa@gmail.com.au
Lời Kêu Gọi Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Tại Queensland Của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Đứng trước thảm hoạ lũ lụt lớn nhất lịch sử của nước Úc đã và đang xảy ra cho người dân Queensland khiến cho hàng trăm ngàn người phải bỏ nhà cửa bị ngập lụt để đi lánh nạn, hàng triệu hecta đất trồng trọt và hoa mầu ngập trong biển nước, hàng trăm ngàn súc vật bị chết và thiệt hại về nhà cửa, tài sản, công ăn việc làm có thể lên đến lên đến 10 tỷ Úc kim hoặc nhiều hơn tại Queensland, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu khẩn thiết kêu gọi:
-    Các Ban Chấp Hành  Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang và Lãnh Thổ trên toàn Úc Châu,
-    Các Hội Đoàn Đoàn Thể, Tổ Chức và Tôn Giáo
-    Các cơ quan truyền thông và báo chí Việt ngữ  
-    Cùng toàn thể đồng hương Việt-Nam trên toàn Úc Châu
Hãy đồng loạt gây quỹ và tham gia đóng góp vào công tác gây quỹ cứu trợ khẩn cấp cũa Cộng Đồng VN tại các tiểu bang và lãnh thổ hầu bày tỏ sự tương thân tương trợ, đền ơn đáp nghĩa của chúng ta đến đất nước Úc đã cứu vớt, đón nhận, cưu mang và bảo bọc người Việt tỵ nạn và di dân trong hơn 35 năm qua.       
Hầu giúp cho sự đóng góp của cộng đồng chúng ta được mạnh mẽ và số tiền hiến tặng khi chính thức trao cho Chính phủ Queensland để cứu trợ cho các nhạn nhân được cao, Ban Chấp Hành chúng tôi xin đề nghị toàn thể cộng đồng người Việt chúng ta trên toàn quốc Úc hãy đóng góp trực tiếp hay chuyễn tiền gây quỹ được của Tiểu Bang hay Lãnh Thổ mình vào trong Trương mục Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt tại Queensland do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Queensland mỡ ra. Số tiền thu nhận của toàn thể cộng đồng người Việt chúng ta tại Úc Châu sẽ được Ban Chấp Hành CĐNVTD-Queensland và đại diện của Ban Chấp Hành Liên Bang Úc Châu chính thức trao cho bà Thủ Hiến Queensland tại Hội Chợ Tết của Cộng Đồng Queensland vào ngày 28-1-2011 để cứu trợ cho các nạn nhân.
Chi tiết của trương mực cứu trợ nạn nhân lũ lụt của CĐNVTD-Queensland như sau:
Tên của account:            Vietnamese Community in Australia- Queensland Chapter / Flood Relief
Account Ngân hàng:        Commonwealth Bank
Số BSB:                         061130
Số Account:                   10545616
Đương nhiên nếu quý vị và đồng hương muốn đóng góp trực tiếp cho các cơ quan cứu trợ khác, xin hãy tự tiện và nỗ lực đóng góp dưới bất cứ hình thức nào có thể làm được.
Hãy cùng nhau bày tỏ lòng tri ân của cộng đồng và con cháu chúng ta đến với nước Úc và người Úc ân nhân qua hình thức đóp góp và quỹ cứu trợ này do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Queensland  đứng ra điều hợp và trao tặng.
Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với Bs. Bùi Trọng Cường, Chủ tịch CĐNVTD Queensland qua điện thoại số 0414 738 093.
TM. BCH- CĐNVTD-UC
Nguyễn Thế Phong
Chủ tịch,    
10-1-2011