Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

NHÌN LẠI CUỘC CHIẾN VIỆT NAM

1. Sleeping With The Enemy - CHĂN GỐI VỚI KẺ THÙ
James Webb
Đương kim Thượng Nghị Sỉ Liên Bang Hoa Kỳ ,cựu Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ . Tác giả đã từng chiến đấu tại Việt nam với cấp bậc Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng TQLC/HK

http://caonienbachhac.com/blog/10-0016.pdf

From: Truong Kim Anh*Phu Nguyen

***
2. Người thương binh

http://caonienbachhac.com/blog/10-0023.pps

Âm nhạc Anh Bằng
Tiếng hát Đăng Thế Luân...
PPS Lê Nguyên Dalat

From Sung Truong" Nien Ho

***
3. Khóc Em

Thơ Thiên Thu
PPS ntth
Nhạc Biệt ly


http://caonienbachhac.com/blog/10-0024.pps

From : nguyen văn thoi * tanduc.phung*Lien Ngo* Dat Thai *Vien Dzu