Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

THẢM CẢNH BẮC HÀN

Fm : Tuyen Van Bui
Vượt Tuyến

Bộ phim Đại Hàn  gồm 10 tập , mỗi tập dài khoảng 10 phút .
Phim dựa theo một chuyện có thật xảy ra tại Bắc Hàn :Một gia đình người phu mõ , vợ bị bịnh nhưng không tìm ra thuốc nơi xứ cộng sản nầy , chồng phải tìm cách xuống Nam Hàn để tìm thuốc , nhưng phải đi qua ngã Trung Quốc ... Phim tả  cảnh nghèo nàn ,những trò lường gạt  xấu xa của đời sống tại Bắc Hàn . Cốt chuyện về sau rất cảm động , thương tâm .
Phim phụ đề tiếng Mỹ .
 1. http://www.youtube. com/watch? v=EplDYDOd6_ c&feature=related
2/
http://www.youtube. com/watch? v=HaOOR-V7PKM&feature=related
3/
http://www.youtube. com/watch? v=QgvjoFvqlA0&feature=related
4/
http://www.youtube. com/watch? v=_2703l- 39pc&feature=related
5/
http://www.youtube. com/watch? v=GqDQ3xjUO9U&feature=related
6
http://www.youtube. com/watch? v=8NXMw7Vct- s&feature=related
7/
http://www.youtube. com/watch? v=NmjAmUWh8g4&feature=related
8/
http://www.youtube. com/watch? v=ZsaSv6t7GTY&feature=related
9/
http://www.youtube. com/watch? v=29aqiwsLjQE&feature=related
10/
http://www.youtube. com/watch? v=9Xk3psW7jvc&feature=related