Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

NHẤT TƯỚNG CÔNG THÀNH …

SỰ NGHIỆP CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
* Chiến thắng Điện biên Phủ trấn động cả thế giới đã đưa đại tướng Võ nguyên Giáp lên tột đỉnh vinh quang, át cả chủ tịch họ Hồ.
http://video.search.yahoo.com/search/video?p=you+tube+battle+of+dien+bien+phu

*Năm 1968 Tướng Võ nguyên Giáp đích thân chỉ huy trân Khe Sanh một phần cho ứng với câu «Phá điền thiên tử xuất  “ trong sấm Trạng Trình mà ông ta rất tin (1).
Nhưng 4 sư đoàn ưu tú nhất CSBV tung vào Khe Sanh đã bị hỏa lực HK tiêu diệt bằng con bài chủ  xuất hiện vào thời điểm quyết đinh thắng bại mà tướng Giáp hoàn toàn không ngờ tới : pháo đài bay B52 có  khả năng oanh tạc bằng ra-da , đã liền ngày đêm ,bất kể  thời tiết , đánh phá khốc liệt  thật chính xác các vị trí CSBV nằm ngay  sát tuyến phòng vệ Khe sanh của các đơn vị TQLC Hoa Kỳ và Tiểu Đoàn BĐQ VNCH -

Part 1. http://www.youtube.com/watch?v=4AOuqG5HxaI
Part 2. http://www.youtube.com/watch?v=6vIFI-1O_M8&feature=channel
Part 3 .http://www.youtube.com/watch?v=k0GzV54R2Os&feature=channel
Từ sau cuộc thảm bại Mậu Thân , ngôi sao ông đã bi lu mờ.
Đau đớn cho ông Giáp là phải chứng kiến cảnh xương máu của quân dân hai miền Nam Bắc đổ ra đã bị Đặng tiểu Bình lợi dụng để cầu xin Hoa kỳ cho “4 Hiện đai hoá” . Đã vậy họ Đặng còn huyênh hoang 'dạy"cho CSVN một bài học qua cuộc Chiến tranh biên giới Hoa việt 1979, trước sự bất động của Liên Xô.
China Vietnam War 1979 French archives (FULL) Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=EwquvLE_85k&p=C851F10811681AD5&index=0

Hình ảnh Đai Tướng Võ nguyên Giáp trong một cuộc
tiếp đón phái đoàn thăm viếng.
http://www.youtube.com/watch?v=vdG4cIVCQsA&feature=related

(1) Phá điền thiên tử xuất,
Bất chiến tự nhiên thành. ( sấm Trạng Trình)
có thễ được hiểu như sau: 
Phá điền : Chữ điền thêm nét sổ , cho:
a. chữ giáp: một chi trong 12 điạ chi - ám chỉ (Võ nguyên)Giáp
b. chữ thân :một trong 10 thiên can - ám chỉ (Mậu) Thân (1968)
Ngoài ra, sấm Trạng Trình còn câu “Đầu can rồi mới khởi binh "
Đầu can : can đầu tiên của  10 can là Giáp.
Mới khởi binh : Lực lượng võ trang tuyên truyền  CSVN được thành lập năm 1944 ( năm Giáp Thân)và ông Giáp đã được phong làm tư lệnh. 
Vì nhửng trùng hợp như vậy nên Tướng Giáp tin sấm
Trạng Trình và tin năm Thân rất lợi cho sự nghiệp
"nhất tướng công thành" dù có phải "vạn cốt khô "của
ông.
Tướng Westmoreland đã phê bỉnh ,đại ý :nếu ông Giáp hiếu sát như thế mà ở trong Quân Đội Hoa kỳ thì chỉ một sớm một chiều người ta phải cất chức ông ngay.