Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Mộng nhỏ không thành khi về hưu

Hình ảnh : Linda77snow
Vè con cóc : Hoàn Đô

Về hưu …
Tôi ước đi đây  đó
Thật tự do như gió
Hợp túi tiền nho nhỏ
Xa những mắt dòm ngó.
Canadian( du lich) thu china 5
Sẽ sắm một cái xe
Bề ngoài trông thật cỏ            (như cái xe đổ rác)
nha mobile.9
nha mobile.10  nha mobile
Bên trong đũ tiện nghi
Chẳng ai ngờ là có…

nha mobile.2
nha mobile.4
nha mobile.3
nha mobile.5nha mobile.6

nha mobile.7
nha mobile.8
Điều trước tiên phải có:
Những  “panh goanh”nhỏ thó.
             nha mobile.11nha mobile.11

Nhưng ..
Bắc cực tuyết tan rồi,
“Panh goanh”đâu dễ có?

Ôi !

Mộng ước thực là nhỏ,
Thực hiện thực là khó !

 Thôi ...
Đành xếp xó.