Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

VINH DANH CỜ VÀNG

From: SinhDo* Ha Nguyen* Lam Tran*Bui bao Son* Hung Le
Vinh Danh Cờ Vàng tại Thành Phố Renton Tiểu Bang Washington ngày 20 tháng 10 năm 2010
vinh danh 1


vinh danh 3
Thị Trưởng các Thành phố Bellevue , Renton , Federalway ... tuyên đọc Bản Vinh Danh Công nhận Cờ Vảngvinh danh 4 Ông Trần Trung Dung Chủ Tịch Cộng Đồng Seattle và Vùng Phụ Cận Tiếp nhận Bản văn Công nhận Cờ Vàng .