Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Cộng sản VN buôn người

1. Lao động nô lệ & tình dục

http://www.youtube.com/watch?v=PzlTHx4IQ1w&feature=related

2.Hé lộ đường dây “buôn nô lệ” sang Campuchia

Tuổi Trẻ - Một số lao động là người dân tộc thiểu số H’Rê ở huyện An Lão (Bình Định) vừa được giải thoát khi bị bán sang Campuchia hiện vẫn chưa hoàn hồn sau chuyến bị lừa bán với chiêu bài đưa đi kiếm việc làm.

hre

Anh Đinh Văn Cư (thứ hai từ trái sang) kể lại chuyện bị lừa sang Campuchia cho các bạn trong làng nghe - Ảnh: Tr.Đăng

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/416535/He-lo-duong-day-“buon-no-le”-sang-Campuchia.html