Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

CHUYEN VUI

1. Diễn viên... chó
From: Kham Thi* Kim Anh Truong* Dacsongphuong Nguyen
http://www.youtube.com/watch?v=lmi_qFsiHBM

2. Cuoi len di cho vui Tran Thien
http://www.youtube.com/watch?v=lQegrYiEigU&feature=related

3. Mr Bean Animation: Car Trouble
http://www.youtube.com/watch?v=cMUxo1LoJq8&feature=related
From : Doan san Pham