Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

CHUYEN VUI

1. Bàn mà-chược tự động
YouTube - Auto Mahjong Table (Available in USA)
From: Cau Do * Hoang Ton Hung

2. Biểu diễn xe đạp
http://www.viddler.com/explore/jpozadzides/videos/97/
From : Do Tran *hue do * binh le *thoi Nguyen *Kim Nguyen

3. Mr. Bean --- shopping
http://www.youtube.com/watch?v=AABvc7Y9hpE
From : Ngoc san pham *quynhphanha* Ngapham