Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

LỄ VU LAN : BUỒN NHỚ SONG THÂN

From :Sung Truong

LỄ VU LAN : BUỒN NHỚ SONG THÂN
( Trích từ tập thơ Biển Đời Nổi Trôi xuất bản tại Cali. năm 2003 )

Vu Lan - nhớ mẹ hiền
Lòng mẹ rộng - biển Đông
Lòng con nông - sông cạn
Thương tiếc - lệ tuôn dòng !

Vu Lan - nhớ song thân
Công sức thật sâu dầy
Ơn chưa báo đền được
Lòng ân hận hôm nay !

Vu Lan – hoa cài áo
Bông hồng nơi áo ai
Nay con cài hoa trắng
Nhớ cha mẹ từng ngày !

Vu Lan – nơi quê người
Lòng thương nhớ không nguôi
Hơn mười năm mất mẹ
Đau xót mãi cuối đời !

Vu Lan – con thao thức
Chưa về thăm quê nhà
Lòng con thêm ray rứt…!
Nhớ mồ mả mẹ cha.

Vu Lan - nhớ chuyện xưa
Mục Kiền Liên Bồ Tát
Cứu mẹ thoát đọa đày !
Hương linh chóng siêu thoát.

Hôm nay lễ Vu Lan
Nơi thế gian đau khổ
Trong ánh sáng đạo vàng
Xin Đức Phật cứu độ.

Con thành tâm sám hối
Nguyện Phật độ song thân
Về nơi cõi tịnh độ
Thoát cảnh khổ luân hồi !

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. Lễ Vu Lan 1999