Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Họa phẩm cổ điển "đại vĩ tuyến"nổi tiếng của Trung Hoa

Mô tả những cảnh sinh hoat hang ngay của dan Trung Hoa tại kinh đô Khai Phong
nằm bên bờ Hoang Hà thời nhà Đuờng 800 năm trước dây.

http://www.npm.gov.tw/exh96/orientation/flash_4/index.html

Xin lưu ý:
-Di chuyển cursor qua phải hoặc trái để xem phần còn lại của tranh. (Di chuyen mui ten qua phai hay trai, buc tranh se chay theo mui ten doc theo chieu da`i cua buc tranh)
-Click vào 3 hình vuông phía dưới hoặc trên bức họa để xem những đoạn video clip hoạt họa ngắn.