Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

CUỜI CHÚT CHƠI

1. Quà Tết từ Pha lăng Xa
From : Viet Do * bt.pcm
* BLAGUES ATROCES  http://caonienbachhac.com/blog/10-0041.pps
* ADULTERE  http://caonienbachhac.com/blog/10-0040.pps

***
2. NGƯỜI ĐIẾC NGHE CHUYỆN CHÁY NHÀ
From: Ngoc san Pham* kimsonvo*Dung Tran * Kim Vo

Truyện tiếu lâm cũ về Phố Hàng Mắm của Hà nội 36 Phố Phươờg
Có một anh chồng điếc ở phố Hàng Đào (Hà Nội).Hôm ấy có một đám cháy  trong thành phố.Đêm lên giường ,điếc ta hỏi vợ: - Hồi tối cháy ở đâu thế?

Chị vợ thường nói chuyện với anh chồng điếc bằng cách ra dấu, mới móc  ngón tay vào “của quí” của mình rồi đưa lên mũi chồng.
Anh chồng ngửi qua rồi gật gù nói:
- Cháy ở phố Hàng Mắm à? Mà cháy nhà nào thế?
Chị bèn sờ lên đôi ngọc hành của chồng, anh chồng hiểu ngay:
- Ừ! Cháy nhà lão Hai Viên, nhưng lão ta có nhà hay đi đâu vắng mà để xảy ra thế?
Chị vợ trả lời bằng cách vuốt ngược “của quí” của chồng, anh chồng liền nói:
- Lão ta đi mạn ngược à. Thế nhà bị cháy những gì đáng kể?
Chị vợ cầm tay chồng xoa đi xoa lại trên “của quí” của mình,anh chồng chắc lưỡi bảo:
- Thuốc lào đang lên giá mà cháy cả bao nhiêu thuốc lào thì tai hại thật!
                  *****