Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

CƯỜI CHÚT CHƠI

Ngày Xuân CƯỜI  CHÚT CHƠI
1.ĐỦ THỨ KIÊNG
From: Sung Truong * Nien Ho
Tết đến nhà kia đủ thứ kiêng
Sắm chi cũng sợ gánh ưu phiền
.....

Mua chuối: sợ làm ăn khó "ngóc"
Mua lê: sợ mách lẻo xóm giềng
Mua bom: sợ suốt năm toàn "nổ'
Mua xoài: sợ thiếu thốn triền miên
Mua cam: sợ âm thầm chịu đựng
Mua táo: sợ rồi… bón cả niên
Ô hô ! đã vậy đừng sắm sửa
Trụi lủi trụi lơ, khỏi tốn tiền.

hahaha! chí lý chí lý!

Vậy thì bàn cúng sẽ trống không
Chỉ cần bình lọ với bó bông
Dưa thì cũng sợ dây dưa mãi
Bánh tét sẽ bị rách cả năm
Xin xâm lại càng nên kiêng cữ
Vì ngại năm mới sẽ bị xiêng
Sầu riêng càng nên không dám rớ
Măng cụt thì bị ngẹt ngõ ra
Ngoài ra cần cử trái thanh long
Bởi vì vận số sẽ long đong
Trái tắc lại càng nên kiêng đấy
Bế tắc mọi điều xui cả năm
Bánh ít không được ăn ngày Tết
Cử gì đây nữa hỡi người ơi!!!
Xuân đến Xuân đi , ba ngày Tết
đở lo bánh trái, mừng ra phết
thôi thì ta chưng hoa với quả
Cầu cho Đủ Xài khỏi lo xa!
--------
2. A Cannibal walks into a restaurant...
From : Nhu Nguyen* Eileen Chang
A  cannibal was walking through the jungle and  came upon a  restaurant operated by a fellow cannibal. Feeling somewhat  hungry, he sat down and looked over the   menu....
+Tourist:                                                  $5.00
    +Broiled  Missionary:                                $10.00
    +Fried  Explorer:                                     $15.00
    +Baked  Democrat or Grilled Republican:   $100.00
The cannibal called the waiter over and asked,  "Why such a price difference for the Politicians?"
The  cook replied, "Have you ever tried to clean one?
They're so  full of shit, it  takes all morning."
-----