Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010

GIAI TRI

GIẢI TRÍ NGÀY XUÂN

1. Song tấu nhạc muỗng
cua Trần Quang Hải và Mason
From : Petertralu* Vu van Nguyen* Khoi Ta
http://fr.youtube.com/watch?v=xoIZu211bE8
****
2. Swiss Drum Corp
From: ngoc tao Pham* binh le
http://www.drummerworld.com/watchlistdrummers/Top_Secret_Drum_Corps.html
****
3. Xiệc ! Dê cõng khỉ đi dây  (attachment: zirkusziege)
From : Cau Do *Bao Ngo
                                     ****