Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

PHẬT NGỌC TỎA CHIẾU HÀO QUANG

From: Gia To* Khanh Nguyen* Laonongat

Phật Ngọc tỏa chiếu Hào Quang
tai Tu Viện Phàp Vương -Escondido-San Diego-California

 Sự mầu nhiệm đã thể hiện bằng hào quang của Đức Phật
 http://www.quecha.net/jade-buddha/jade-buddha-images
http://www.youtube.com/quechaonline

Hào Quang Phật Ngọc trong lễ khai mạc tại TV Pháp Vương, Hoa Kỳ
http://www.hoavouu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1578&Itemid=71

Nhiều người đã reo hò khi nhìn thấy ánh sáng mật trời xoay vòng và đổi sắc từ xanh, sang vàng rồi hồng
http://www.haitrieuam.com/vn/?15659=5&596=6&759=1245&59615=4

Hoa Mandala trong Lễ Cung Tiễn Phật Ngọc
http://www.hoavouu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1595&Itemid=71 http://www.hoavouu.com/

 Viet Bao : (2/4/2010)
 http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=45&nid=155234

Tu Viện Pháp Vương Đại Lễ: Thắp Nến Vì Hòa Bình Thế Giới, Nhân Dịp Lễ Chiêm Bái Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Ở San Diego
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=45&nid=155501

Hiện tượng hào quang Feb. 07,2010
http://www.phapvan.ca/pv/Default.asp?15659=5&596=3&759=2289&59615=4

Hiện tượng hoa mạn đà la xuất hiện trong đêm cung tiễn Phật Ngọc rời tu viện Pháp Vương Feb. 16,2010                      http://www.phapvan.ca/hinhanh/default.asp?dir=196&prv=y&theme=2