Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

TỔNG HỘI H.O XIN CHUYỂN TIÉP

From : thanh nguyen [mailto:thanhdnguyen41@yahoo.com]

Kính xin quý thân hữu giúp chuyên tiếp giùm các thông tin kèm theo đây.
Sự giúp đỡ của quý vi sẽ đóng góp tích cực cho việc tìm và Cải Táng Hài Cốt Bạn Tù sớm thành công. Công đức của quý vị thật vô lượng.

Xin chân thành cảm ơn

Nguyễn Đắc Thành

                                                  TỔNG HỘI H.O dba
                              THE RETURNING CASUALTY FOUNDATION
                                           1117 Herkimer, Houston, Texas 77008
                                  Web. www.tinhdongdoi.net - http://www.vietremains.org/
                                                 Email: thanhdnguyen41@yahoo.com

                                                           THÔNG BÁO

Tỗng Hội H.O vừa được thông báo từ trong nước, một gia đinh (xin miễn nêu tên) có mộ người thân ỡ Khu Mộ Làng Đá, hiện đang ở Hoa Kỳ, đã đến Làng Đá, xin phép chánh quyền và nhờ nhà Ngoại Cãm bốc mộ người thân, măc dù gia đình nầy đã biết Mộ KHÔNG CON BIA và đã có vấn đề bốc lầm hài cốt, đồng thời đã gởi thư nhờTỗng Hội giúp bốc mộ. Tỗng Hội thông cãm qúy vị nóng lòng muốn đưa hài cốt nguời thân về gia đình.Tuy nhiên, vì MÔ KHÔNG CÒN BIA, quý vị có thễ bốc lầm hài cốt của người khác. Việc nhờ nhà ngoại cãm, chẵng qua, không còn cách nào đễ lựa chọn, hơn nữa, tại Việtnam, đã có những người tự xưng là nhà ngoại cãm đễ kiếm tiền. Hiện nay, Tòa Đại Sứ Việtnam đang cố gắng giúp chúng tôi sớm hòan tất thũ tục pháp lý đễ bốc mộ. Về phần chúng tôi, ngoài việc hoàn tất thũ tục xin Giấy Phép tìm mộ, chúng tôi cần phải chuẫn bị chu đáo những việc sau đây:
 - Lập kế hoạch rõ ràng, trình lên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và chánh phũ Việtnam
- Vận động tài chánh đễ:
*.- Chi phí về Việnam – Di chuyễn trong nuớc, ăn, ở – Di chuyễn hài cốt về miền Nam
*.- Chi phí hoàn tất bốc 22 ngôi mộ tại Làng Đá và 12 mộ ỡ những nơi khác.
*.- Giúp 60 gia đình đầu tiên đã gỡi thư xin tìm mộ người thân.
*.- Xét nghiệm DNA..
*.- Giãi quyết nơi giữ gìn hài cốt, nhang khói trong thời gian chờ kết qũa xét nghiệm

Chúng tôi dự trù sẽ lên đường trước tháng 7, năm 2010. Việc bốc mộ tại Việtnam, là việc vô cùng tế nhị, và nhạy cãm. Qúy thân nhân đã chờ 35 năm qua, qúy vị nên kiên nhẫn vài tháng đễ tránh lầm lẫn, chẵng những cho chính mình mà còn tạo đau khỗ cho người khác. Đễ đi vào khuôn khỗ, kễ từ hôm nay, tên chánh thức của Chương Trình là :

THE RETURNING CASUALTY (Người Tữ Sĩ Trỡ Về)
1117 Herkimer, Houston, Texas 77008

Tỗng hội H.O không có ngân qũy, xin đồng bào, mỗi người một ít, giúp cho Nhóm Gia Đình Tữ Sĩ, cùng với Tỗng Hội H.O, có đũ chi phí đưa hài cốt những chiến sỉ bất hạnh về với gia đình. Nhóm Gia Đình Tữ Sỉ là tập họp những người con, hoặc cháu cũa người Tù Bất Hạnh đã qua đời trong trại Cải Tạo. Các cháu chẵng những tìm mộ người thân, mà còn tìm giúp cho những gia đình cùng cãnh ngộ khác. Moị chi tiết cần biết, thũ tục xin bốc mộ, xin vui lòng xem trên Web. www.tinhdongdoi.net - hoặc www.vietremains.org. (tiếng Anh)

Mọi đóng góp xin vui lòng viết đúng tên của chương trình The Returning Casualty (Người Tữ Sỉ Trỡ Về) và gởi về địa chỉ nêu trên. The Returning Casualty là một DBA của Tỗng Hội H.O, một tỗ chức Bất Vụ Lợi 501 (C) (3). Tiền qúy vị đóng góp sẽ được trừ thuế cuối năm.

Trân trọng kính thông báo
Houston ngày 18 tháng 2 năm 2010


Nguyễn Đạc Thành