Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

BIỂU TÌNH CHỐNG NGUYỂN MINH TRIẾT

                  chong triet 15
From amsfv
Hình ảnh:Nguyễn Văn Đặng (CĐNVWashington, D.C; Maryland và Virginia)
Cộng đồng Người Việt từ khắp nơi đổ về tham dự cuộc biểu tình chống Nguyễn Minh Triết, tại thành phố New York, thứ Sáu 24-09-2010.

                  chong triet 3
chong triet 4
chong triet 8
chong triet 11
chong triet 14