Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

MỘT SÁNG CHẾ TÂN KỲ

From: Son The*DeeVee
A Headset that Reads Your Brainwaves
Cô Lê Tân, một nhân tài gốc Việt hiện đang cư ngụ tại Úc biểu diễn máy đọc và điều khiển bằng làn sóng não mà cô mới sáng chế.
http://chenected.aiche.org/video/a-headset-that-reads-your-brainwaves/
http://www.ted.com/talks/tan_le_a_headset_that_reads_your_brainwaves.html