Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Bức họa tuyệt vời

Mời quý bạn vào trang web bên dưới để xem một bức họa tuyệt vời "The Forgot Man" của Jon McNaughton:
http://www.mcnaughtonart.com/artwork/view_zoom/?artpiece_id=379

Bức hình vẽ tất cả tổng thống của nước Mỹ từ Washington đến Obama.
Dùng mouse point vào một vị tổng thống trong hình thì cột bên phải sẽ hiện ra tên và một vài chi tiết ngắn về vị tổng thống đó.