Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

MISS LADY-BOY FROM THAILAND

From: Ann Nguyen
Miss Lady-Boy from ThaiLand
How can you tell ??
Moi son, măt phượng,da ngà                                                      Chẳng  ai dám bảo cô là chàng trai .
-

+++ผู้หญิงอายเลยวุ้ย! 555+++


สวยได้อีก