Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2010

TUONG NHO NHA THO HUU LOAN

                (12.4.1916 – 18.3.2010)
Thân mời quý ban nghe lại những nhạc khúc được phổ
từ bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Ông.
   Thieu Vu *Thu Hoa Nguyên

1. Màu Tím Hoa Sim - Bích Huyền biên soạn
2. Chuyên Hoa Sim - Anh Bằng - Đan Nguyên
3. Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà - Phạm Duy-ElvisPhương
4. Những Đồi Hoa Sim - DũngChinh - HươngLan & DuyQuang
***
5. Màu Tím Hoa Sim - Duy Khánh  (Video)
6. Những Đồi Hoa Sim - PhươngDung  (Video)